Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim Putovanje 2024
Rim

Rim Putovanje 2024

 RIM PUTOVANJE 2024

Sa obilascima: Napulj - Amalfi obala – Anzio - Vatikan

Paket aranžman: 5 noćenja sa doručkom - smeštaj u hotelu autobusom

 U PRIPREMI

termin putovanja

usluga

cena

first minute

 ?

5 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz

   

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

Smeštaj u Rimu 3*, dvokrevetne sobe ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, na bazi 5 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Hotel Parco Tirreno https://www.parcotirreno.it/en/

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Gradsku komunalnu taksu u Rimu koja je stupila na snagu 01.01.2011. koja se plaća na recepciji hotela. Za hotele sa 2* i 3* - 4 eura dnevno po osobi

Doplatu za jednokrevetnu sobu - na upit

Individualne troškove

Fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

Vatikanski muzeji 45€ odrasli, 35€ deca do 12 godina

Anzio plaža i outlet Castel Romano 15€

Napulj 25€

Amalfi obala 35€

 

Program putovanja

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 16h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Rima sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan RIM

U Rim stižemo u podnevnim satima i smeštamo se u hotel, posle 14h. Nakon kraćeg odmora odlazak sa vodičem u centar Rima, gradskim prevozom i upoznavanje sa gradom. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan RIM

Doručak. Nakon doručka krećemo u obilazak Rima gradskim prevozom. Dolazimo do Piazza del Popolo, Španskog trga, zatim sledi Fontana di Trevi poznato mesto po bacanju novčića ali je poznato i po okolnim kafićima sa dobrim italijanskim sladoledom. Gužva je očekivana i mi se polako probijamo do Panteona odakle ćemo ići prema Koloseumu... Slobodno vreme. U večernjim satima individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan RIM - ANZIO - CASTEL ROMANO https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-castel-romano

Doručak. Slobodno vreme ili oragnizovani fakultativni izlet u Anzio gde se možete kupati i uživati na plaži. U poslepodnevni satima idemo u outlet Castel Romano. U večernjim satima povratak u Rim. Noćenje.

5. dan RIM - NAPULJ

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do prestonice juga Italije, Napulja, sa najznačajnijim znamenitostima centra grada: Castel Nuovo, Opera San Carlo, Galeria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Statua di Augusto, Castel dell Ovo, shoping ulica Via Toledo… Slobodno vreme za šetnju. Preporuka je odlazak u jednu od najstarijih, a po mnogima i najboljih picerija sveta Pizzeria Brandi. Slobodno vreme možete ispuniti i odlaskom do Caffe bar Nilo gde se nalazi oltar posvećen legendi ovog grada Armandu Diegu Maradoni. U dogovoreno vreme povratak u Rim. Noćenje.

6. dan RIM - AMALFI OBALA

Doručak. Slobodno vreme ili oragnizovani fakultativni izlet do živopisne Amalfi obale. ObilazakAmalfija, nekadašnje važne pomorske sile po kojoj je cela obala dobila ime. Danas je poznat po uzgajanju posebne vrste limuna od koga se pravi čuveni liker Limunćelo. Slobodno vreme za šetnju uskim živopisnim ulicama ili kupanje i sunčanje na prelepim plažama. Odlazak u Positano, mondensko letovalište na Amalfi obali sa živopisnim starim gradom. U večernjim satima povratak u Rim. Noćenje.

7. dan RIM - VATIKAN

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem, metroom. Poseta Rimu nije potpuna bez odlaska u baziliku Svetog Petra i obilaska Vatikanskih muzeja koji se ubrajaju među najvrednije muzeje sveta. Tu se čuva najveća kolekcija neprocjenjivih antikviteta i umetničkih dela kao i najveća kolekcija italijanskih i evropskih slika. Sa vatikanskim muzejima su povezane Rafaelove sobe, a naziv dobijaju po freskama koje je oslikao Rafaelo. Sikstinska Kapela oslikana radovima Botičelija, Peruđina... Mikelanđelo Buonaroti je oslikao tavanicu sa motivima iz Starog zaveta i iznad Oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu posvećenu Svetom Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi čuvena Mikelanđelova Pijeta. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve. U dogovoreno vreme polazimo prema Srbiji. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku do Srbije sa usputnim zaustavljanjima.

8. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Kraj usluga.

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

Za odloženo plaćanje 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana 

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel 4 You.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Rim je jedan od najlepših gradova sveta, a njegova istorija je verovatno najbogatija i najburnija od svih.
Svi znamo priču o Romulu i Remu i o tome kako je nastao ovaj grad na 7 brežuljaka. Ukoliko ste zaboravili, tu priču kao i mnoge druge možete čuti na našem putovanju tokom leta. Zahvaljujući blagoj mediteranskoj klimi idealano je da provedete leto u Rimu i obiđete Amalfi obalu, Napulj i Anzio.
U ponudi imamo 5 noćenja autobusom, verujemo da će biti dovoljno da uživate u večnom gradu.
Ukoliko budete želeli sa nama možete obići Napulj, Amalfi obalu i kupati se na plažama u blizini Rima.
Mi predlažemo da deo leta provedete u Rimu, mi vas vodimo, jer svi putevi ionako tamo vode...