Severna Italija Venecija 2 noćenja
Severna Italija Venecija 2 noćenja
Severna Italija Venecija 2 noćenja
Severna Italija Venecija 2 noćenja
Severna Italija Venecija 2 noćenja
Severna Italija Venecija 2 noćenja
Evropski gradovi

Severna Italija Venecija 2 noćenja

Od 109€

 PUTOVANJE SEVERNA ITALIJA - VENECIJA 2024

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽAMANA

22.08-26.08.2024

109€

19.09-23.09.2024

109€

10.10-14.10.2024

109€

08.11-12.11.2024

109€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navdenoj relaciji (autobus visoke turističke klase sa kompletnom opremom, a/v, a/c)

 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Lido di Jesolu ili okolini (samoposluživanje)

 • Smeštaj u dvokrevetne sobe ili dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem (1/2+1 sobe; pomoćni ležaj je manjih dimenzija od redovna dva, i može biti u vidu kauča, fotelje na razvlačenje i sl.)

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od 1000 dinara za osobe starosti od 16-70 god; odnosno 2000 dinara za osobe 70+)

 • Doplatu za smeštaj u jednokrevetnoj sobi - na upit

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu radi većeg komfora 60 €

 • Doplata za biranje sedišta u autobusu prilikom prijave za putovanje 10 € (pravilo je da se sedišta dodeljuju po datumu prijave za putovanje; ukoliko želite određeno sedište/red, potrebno je da to naglasite prilikom prijave kada će vam se uz doplatu obezbediti željeno sedište)

 • Gradska turistička taksa koja koja za 2 noćenja iznosu 5 €

 • Fakultativne izlete navedene u programu putovanja (minimalni broj za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 30 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta ili uvećanja cene izleta shodno broju prijavljenih). Prijava i plaćanje izleta je isključivo na licu mesta našem predstavniku.

Fakultativni izleti u ponudi:

 • Celodnevni izlet Venecija 30€ / 25€ deca. Cena ovog izleta obuhvata povratnu kartu za brod, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove.

 • Celodnevni izlet u Veronu i Sirmione - 35€ / 25€ deca. Izlet će se realizovati sa polaskom iz hotela u 9h, i povratkom oko 19h. Cena ovog izleta obuhvata prevoz, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove.

 • Celodnevni izlet Padova i Vićenca 35€ / 25€ deca. Izlet će se realizovati sa polaskom iz hotela u 10h. Cena ovog izleta obuhvata prevoz, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove.

Program putovanja:

1.dan BEOGRAD - NOVI SAD

Polazak iz Beograda oko 16h. Novi Sad oko 17:15 stanica ATP Vojvodina. (Polazak iz Novog Sada se organizuje isključivo u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika iz tog mesta - minimum 25 putnika). Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do luke Punta Sabioni sa usputnim zaustavljanjima radi odmora.

2. dan VENECIJA

Dolazak u Punta Sabione u ranim jutarnjim satima, Vožnja brodićem do venecijanskog pristaništa, iskrcavamo se i krećemo u obilazak. Zaustavljamo se kod spomenika Vitoria Emanuela koji je ujedinjenjem Italije Veneciju spasio od vazalstva Habzburške monarhije. Dolazimo do tamnice i slušamo priču o mračnom vremenu Venecije, sa Duždevom palatom je spaja most uzdaha. Ispričaćemo vam zašto Venecijanci ne prolaze izmedju stobova ili vrata Venecije, tu je i biblioteka Marciana, crkva Svetog Marka ukrašena zlatom, mozacicima i različitim mermerom koji su dovlačili iz Carigrada. Prekoputa je toranj Kampanile gde se mozete popeti i uživati u prelepoj panorami Venecije. Dolazimo do trga Svetog Marka gde su prokurati ili sudnice, ali i gde su kafei Florian i Quadri ili dnevni boravak sveta. Prolazimo ispod sat kule i ulazimo u mali lavirint uskih ulica sve do mosta Rialto koji spaja dve obale kanala Grande, glavne ulice Venecije. Na kraju predlažemo vožnju gondolom. Da li je skupo? Jeste, 80€ do 100€ za pola vožnju, ali ako uzmete u obzir da može stati šest osoba u gondolu potražite saputnike sa kojima ćete podeliti trošak. Mi znamo koja su mesta dobra, a i povoljna pa ostatak slobodnog vremena. Možete uživati u ispijanju espresa ili špric aperola. U poslepodnevnim satima povratak brodićem u luku Punta Sabioni i vožnja prema Lido di Jeselu (ili okolini). Smeštaj u hotel. Noćenje

3. dan VERONA - SIRMIONE

Doručak. Fakultativni odlazak na jednodnevni izlet u Veronu. Po dolasku razgledamo grad; Arena koja je najbolje očuvana, a gde se danas održavaju koncerti i razne pozorišne i operske predstave. Listonom se krećemo prema Trgu Erbe i Trgu Sinjorija. Razgled završavamo kod Julijine kuće gde se nalazi najpoznatiji balkon na koji se možete popeti i zamišljati kako je Romeo šaputao svojoj dragoj najlepše reči... Tu je i spomenik Juliji sa kojom se turisti rado fotografišu, a zid nasuprot njega ispunjen je rukom pisanim ljubavnim porukama. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u lepotama grada. U dogovoreno vreme polazak prema Sirmioneu koji se nalazi na jezeru Garda. Posetićemo dvorac porodice Skaligeri, videti kuću Marije Kalas I probati jedan od najboljih sladoleda u Italiji. Slobodno vreme do povratka u hotel. Noćenje.

U poslepodnevnim satima povratak za Lido di Jesolo. Slobodno vreme. Noćenje.i polazak ka Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju

4. dan PADOVA - VIĆENCA

Doručak. Odjava iz hotela i polazak na fakultativni izlet u Padovu. Po dolasku u Padovu, obilazak u pratnji stručnog vodiča. Trg Prato de la Vale, Il Santo Bazilika Sv. Antuna, gradska kuća ( palazzo della Regione ), Krstionica. Slobodno vreme. Fakultativni obilazak Vićence: Grad Vićenca se od 1994.godine nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Poznat je po umetnosti i arhitekturi. Za lepotu grada najzaslužniji je čuveni arhitekta Andrea Paladio koji je izgradio veliki broj vila i palata kako u samom gradu tako i u njegovoj okolini. Nakon obilaska slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.

5. dan - BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA:

- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

- Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

- Čekovima građana – minimum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 3 jednake mesečne rate;

- Administrativnom zabranom – minumum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak je moguće platiti u 3 jednake mesečne rate;

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije;

- Platnim karticama;

- U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 2 od 01.04.2024.

Iskoristite priliku za sjajno putovanje i posetite Veneciju, Veronu i Sirmione ili Padovu i Vićencu. Svaki od ovih gradova na sebi svojstven način oduzima dah i predstavlja jednu bogatu razglednicu zbog arhitekture, kulture i prirodnih lepota. Možda je Verona pravi grad ljubavi, potpišite se na zidu ljubavi kod Julijiine kuće... U Veneciji upoznajte čudnu imaginaciju duplog grada - jedna je Venecija na površini, a druga se ogleda u vodama kanala talasajući slike o prošlosti…

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL 3* Lido di Jesolo ili okolina

Hotel poseduje recepciju otvorenu 24 sata, salon za posluženje doručka, lobi sa dnevnim boravkom, aperitiv bar. Sobe su klimatizovane i sadrže TV, sef, mini-bar i opremljeno kupatilo.