Cinque Terre Modena Ferari tura
Cinque Terre Modena Ferari tura
Cinque Terre Modena Ferari tura
Cinque Terre Modena Ferari tura
Evropski gradovi

Cinque Terre Modena Ferari tura

FERARI TURA 

EMILIJA & LIGURIJA

Ređo Emilija, Parma, Modena i Cinque Terre

U PRIPREMI!

termin putovanja

cena

specijalna cena

   

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz tusrističkim autobusom turističke klase (kompletna oprema, a/v, a/c)

 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u regiji Parme (doručak se je tipa „buffet“, samoposluživanje; slab i jednoličan)

 • Smeštaj u dvokrevetne sobe ili dvokrevetne sobe sa dodatnim trećim pomoćnim ležajem (1/2+1) koji je manjih dimenzija i može ugroziti komfor treće osobe

 • Obilazak Ređo Emilije prema programu

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 800 dinara)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 60 €

 • Obavezna doplata na licu mesta za boravišnu taksu koja za 2 noćenja iznosi 5 € po osobi

Fakultativni program (minimalan broj za realizaciju je 30 prijavljenih osoba; prijava je obavezna u agenciji, a plaćanje se vrši na licu mesta):

 • Celodnevni izlet Modena-Parma prema programu (bez Muzeja Ferarija) 35 €

 • Poseta Muzeju Ferarija u Maranelu sa uključenim transferom i ulaznicom za muzej (bez simulatora formule 1) 35 €

 • Celodnevni izlet Cinque Terre sa uključenim bus transferom i kartom za voz (neograničena vožnja unutar nacionalnog parka) 45 €

Program putovanja:

1. dan, 

Polazak iz Beograda (Sava centar) u večernjim satima (oko 20h). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije. Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan, 

Dolazak u Ređo Emiliju u prepodnevnim satima. Kraći obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: trg Prampolini sa Katedralom, trg San Prospero, Gradska kuća,... Slobodno vreme (oko 2 sata) za individualne aktivnosti. Odlazak do regije grada Parme i smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.

3. dan, 

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h-21.30h). Odlazak u Modenu, grad velikog Lučana Pavarotija. Kraći obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: trg Grande sa Gradskom kućom i Katedralom iz 12. veka čija je fasada ukrašena sa romaničkim skulpturama, zvonik Girlandina, Duždeva palata... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno (od oko 13.30 do oko 16h) je planirana poseta Muzeju Ferarija u Maranelu, gradiću u kojem se nalazi fabrika ovih ekskluzivnih automobila. Evo prilike da se upoznate sa istorijatom proizvodnje ovih posebnih automobila, a možda i da iskusite u simulatoru vožnju formule 1. Povratak u Modenu do 16.30h, i odlazak u Parmu. Po dolasku (oko 17.30h) sledi kraći obilazak grada uz razgledanje: trg Garibaldija sa palatom guvernera, Duždeva palata, Katedrala sa krstionicom koja datira iz 12. veka,... Slobodno vreme do oko 21h. Povratak u hotel do oko 22h. Noćenje.

4. dan, 

Doručak. Odjava iz hotela do 8.45h. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet do pokrajine Ligurije, odnosno čuvenog nacionalnog parka Cinque Terre („5 sela“). Dolazak u luku La Specija oko 11h. Potom sledi avantura sa vozom kroz šarena sela Italije, slobodno vreme za vaše individualne aktivnosti, lutanje slikovitim ulicama, uživanje u divnim prodavnicama i restoranima, zalasku sunca... Uz uputstva vašeg vodiča, lako ćete se organizovati i sami sebi skrojiti vreme na raspolaganju, a vremena ima sasvim dovoljno, ukupno oko 10 sati. Riomađore je najveće selo u regiji, Manarola je najslikovitija, Monteroso al Mare ima najlepšu plažu, Vernaca je neodoljiva, a Kornilja nudi najlepše vizure obale. Za svakog po nešto. Polazak ka Srbiji iz La Specije oko 21h. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

5. dan, 

Povratak u Beograd u ranim popodnevnim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 • Na ime rezervacije uplaćuje se 40% od vrednosti aranžmana, ostatak do pune cene aranžmana se isplaćuje 15 dana pre polaska na putovanje.

 • Čekovima građana – 50% prilikom rezervacije, ostatak čekovima 

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Opet nešto sasvim novo. Spojili smo dve divne pokrajine Italije, Emilija Romanju i Liguriju. Liguriji smo ostavili jedan čitav dan, i to je dan kada ćemo posetiti čuveni Nacionalni park Cinque Terre sa pet šarenih sela Italije. Dan za uživanje na Ligurskoj obali.. Emilija će nam darivati svoje prelepe male gradove umetnosti. Posetićemo Parmu, Modenu i Ređo Emiliju. Naravno, iako je Modena poznata po Pavarotiju, ona je nekako prepoznatljiva po Ferariju. Te ćemo svakako posetiti Muzej Ferarija u Maranelu kod Modene. Divno putovanje! Pridružite nam se!

OPIS MSEŠTAJA:

HOTEL „FARNESE“ 3*, Tabiano Terme https://www.hotel-farnese.it/ ili sličan

Agencija će 7 dana pre polaska objaviti na svom sajtu tačno ime i lokaciju hotela!