Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura
Evropski gradovi

Maribor i Grac - vinsko čokoladna tura

Od 95€

 VINSKO ČOKOLADNA TURA

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

PROMO CENA

26.07-29.07.2024

105€

95 € 

23.08-26.08.2024

105 €

95 € 

* SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu „B&B Maribor“ sa 3* (doručak „buffet“ / samoposluživanje)

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča (Grac i Maribor)

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od 800 dinara)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu 35 €

 • Gradska turistička taksa koja se plaća na licu mesta i iznosi 5 € po osobi i noćenju – plaća se na recepciji hotela

  FAKULTATIVNI PROGRAM (minimalan broj za realizaciju je 30 prijavljenih osoba):

 • Poseta fabrici čokolade „Zotter“ sa uključenom degustacijom čokolade 30 €

 • Izlet sa obilaskom Ptuja 15 €

SVI IZLETI SE PLAĆAJU NA LICU MESTA!

Program putovanja:

1. dan, petak

Polazak iz Beograda u večernjim čaosvima (oko 23h). Noćna vožnja preko Hrvatske...

2. dan, subota

Jutarnja vožnja preko Slovenije ka Austriji i divnoj aslpskoj pokrajini Štajerskoj. Dolazak u Grac u prepodnevnim satima. Kraći obilazak grada uz razgledanje: raskošno zdanje Opere, Hauptplatz – glavni gradski trg sa divnom Gradskom kućom, Mursko ostrvo – projekat savremene arhitekture sproveden u vreme kada je Grac bio evropska prestonica kulture, Šlosberg (panorama) sa divnim sat tornjem, modernističko zdanje Kuće umetnosti... Slobodno vreme za uživanje u istorijskom centru grada i za posetu Šlosbergu odakle se pruža prelep pogled na Grac. U 13h polazak na fakultativni izlet sa posetom fabrici čokolade „Zotter“. Čudesni svet čokolade vas očekuje. Specijalno skrojena tura obilaska sa degustacijom čokolade i obilaskom sjajnog čokoladnog teatra. Povratak u Grac do 17h i nastavak putovanja do obližnjeg Maribora. Smeštaj u hotel oko 18h. Odmor. Kraća šetnja centrom grada uz razgledanje: srednjovekovni gradski zamak, Glavni trg sa spomenikom kugi, najstariji deo grada Lent sa „Hišom stare trte“ („kuća stare loze“) kraj koje se nalazi najstariji čokot vinove loze na svetu (prema verovanju). Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan, nedelja

Doručak. Odjava iz hotela u 10h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak na fakultativni izlet do divnog Ptuja. Po dolasku sledi šetnja gradićem i obilazak Ptujskog grada – srednjovekovnog zamka. Kraće slobodno vreme za kaficu u centru grada i povratak u Maribor. Polazak ka Srbiji iz Maribora u 14h. Putovanje preko Hrvatske, dnevno-noćna vožnja ka Beogradu. Povratak u Beograd negde oko ponoći. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 • Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

 • Čekovima građana – 60% od cene aranžmana pre putovanja, ostatak čekovima u 4 mesečne rate;

 • Administrativnom zabranom – 60% od cene aranžmana pre putovanja, ostatak u 4 jednake mesečne rate;

 • Platnim karticama;
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Slovenije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 2 od 05.04.2024.

Maribor je drugi po veličini grad Slovenije, i jedan je od najlepših turističkih centara ove zemlje. Nalazi se u istorijskoj pokrajini Štajerskoj na obalama reke Drave. Da li ste znali da se u ovom gradu nalazi jedna od najstarijih vinovih loza na svetu?

Grac je upravno sedište austrijske savezne pokrajine Štajerske. Raskošna arhitektura, divno brdašce Šlosberg, Sat kula, Mursko ostrvo, šoping zone... Sve to čini ovaj grad neodoljivim.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL „B&B MARIBOR“ 3* https://www.hotel-bb.com/en/hotel/maribor

Hotel se nalazi u centru Maribora, na pešačkoj distanci od trgovačke zone i turističkih znamenitosti. Pripada jednoj od najvećih hotelskih grupacija u Evropi „B&B“, te time poseduje standardizovane sadržaje i nivo usluge. Hotel raspolaže sa recepcijom otvorenom 24 sata, lobi sa aperitiv barom, restoran za posluženje doručka („švedski sto“), WiFi konekciju, info-pult... Sobe su komforne, i sve poseduju kupatilo sa tuš-wc i fenom za kosu, klima uređaj, centralni grejni sistem, TV sa kablovskim kanalima.