Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Severna Italija Venecija izlet
Evropski gradovi

Severna Italija Venecija izlet

 SEVERNA ITALIJA - VENECIJA

izlet bez noćenja

U PRIPREMI

termin putovanja

cena aranžmana

first minute

     

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navdenoj relaciji (autobus visoke turističke klase sa kompletnom opremom, a/v, a/c)

 • Obilazak Venecije uz tumačenje profesionalnog turističkog vodiča

 • Usluge profesionalnog turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € (može se dobiti u agenciji)

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu radi većeg komfora 39 €

 • Doplata za biranje sedišta u autobusu prilikom prijave za putovanje 10 € (pravilo je da se sedišta dodeljuju po datumu prijave za putovanje; ukoliko želite određeno sedište/red, potrebno je da to naglasite prilikom prijave kada će vam se uz doplatu obezbediti željeno sedište).

Fakultativni izlet u ponudi:

 • Povratna brodska karta Punta Sabioni - Venecija - Punta Sabioni 30€ sa uračunatom taksom

 • Cena ovog izleta obuhvata prevoz, obilazak Venecije i usluge turističkog vodiča.

 PUTOVANJE U VENECIJU 2024 - izlet bez noćenja

1 dan, BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 18h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Sloveniju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora.

2 dan, VENECIJA

Jutarnji dolazak u luku Punta Sabioni. Vozimo se brodićem do venecijanskog pristaništa, iskrcavamo sa broda na Rivu Slovena i krećemo u obilazak. Zaustavljamo se kod spomenika Vitoria Emanuela koji je ujedinjenjem Italije Veneciju spasio od vazalstva Habzburške monarhije. Dolazimo do tamnice i slušamo priču o mračnom vremenu Venecije, sa Duždevom palatom je spaja most Uzdaha. Ispričaćemo vam zašto Venecijanci ne prolaze izmedju stobova ili vrata Venecije, tu je i biblioteka Marciana, crkva Svetog Marka ukrašena mozacicima, različitim mermerom i replikom čuvenih konja iz Carigrada. Prekoputa je toranj Kampanile gde se mozete popeti i uživati u prelepoj panorami Venecije. Dolazimo do trga Svetog Marka gde su prokurati ili sudnice, ali i gde su kafei Florian i Quadri ili dnevni boravak sveta. Prolazimo ispod sat kule i ulazimo u mali lavirint uskih ulica sve do mosta Rialto koji spaja dve obale kanala Grande, glavne ulice Venecije. Na kraju predlažemo vožnju gondolom. Da li je skupo? Jeste, oko 80€ za pola sata, ali ako uzmete u obzir da moze stati šest osoba u gondolu potražite saputnike sa kojima ćete podeliti trošak. Mi znamo koja su mesta dobra, a i povoljna pa ostatak slobodnog vremena možete uživati u ispijanju espresa ili sptiz aperola. Slobodno vreme do povratka u luku Punta Sabioni. Polazak za Srbiju i noćna Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

3 dan, BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 • Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 2 od 24.01.2024.

Venecija je jedan od najspektakularnijih gradova na svetu. Grad na vodi, sedište nekada moćne Mletačke Republike, grad karnevala i regata, grad koji svako bar jednom u životu mora da vidi. Najvažnije znamenitosti grada su: Bazilika Sv.Marka, Most uzdaha, Duždeva palata, crkva S.Marija, Kanal Grande – glavna “ulica” Venecije sa veličanstvenim građevinama, Ponte Rialto...

Smeštena na najseverozapadnijoj obali Jadranskog mora,na raskršću puteva Evrope – Venecija je oduvek privlačila ljude koji su u nju rado dolazili da bi trgovali ili jednostavno uživali u njenoj jedinstvenosti. Njena neobična lepota, umetničko blago i bogata istorija učinili su je toliko voljenom i poznatom. Ono što zadivljuje svakog posetioca je njena čudna imaginacija “duplog” grada – jer jedna je Venecija u javi, a druga se ogleda u vodama kanala talasajući slike snova o prošlosti.