Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Istanbul 5 noćenja
Evropski gradovi

Istanbul 5 noćenja

ISTANBUL PUTOVANJE 2022

Sa obilascima: Prinčevska ostrva, Aja Sofija, Plava džamija, Topkapi palata, Patrijaršija, Hipodrom, Dolmabahče palata, Azija, Sulejmanija. Paket aranžman 8 dana autobusom + smeštaj u centru na bazi 5 noćenja sa doručkom.

 

termin putovanja

usluga

cena

first minute

08.08-15.08.2022

5 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz

199€

159€

POPUNJENO

21.08-28.08.2022

5 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz

199€

159€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Istanbulu, hotel sa 3* na bazi 5 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama

Hotel Sahinler http://sahinler-hotel.hotel-istanbul.net/en/#main

Hotel Kečik http://www.kecikhotel.com.tr/index9ed29ed2.html?lang=en
obilaske prema programu

pratioca grupe tokom putovanja
troškove organizacije i realizacije programa
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
fakultativne izlete

putno zdravstveno osiguranje

doplata za 1/1 sobu - na upit
doplata za dodatno sedište 40€

individualne troškove

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Plava džamija, Hipodrom, Aja Sofija, Topkapi palata (ulaznica) sa loklanim vodičem 40€

Tursko veče na brodu sa večerom, neograničeno bezalkoholno i alkoholno domaće piće sa nacionalnim programom sa transferom od i do hotela 35€

Prinčevska ostrva 25€

Azija 20€

Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 20 €

Dolmabahče palata – ulaznica i lokalni vodič 30 €

PONUDA ISTANBUL

5 noćenja sa doručkom - autobuski prevoz

 

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 17h. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan ISTANBUL

Dolazimo u Istanbul u prepodnevnim satima i krećemo sa uoznavanjem dela grada gde smo smešteni. Smeštamo se u hotel posle 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan PLAVA DŽAMIJA - AJA SOFIJA - TOPKAPI PALATA - HIPODROM

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Džamije ili Sultan Ahmetove džamije, jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu, Hipodroma, Aja Sofije - nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa muzeja, a sada džamije, Topkapi palate - velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana. Nakon obilaska slobodno vreme, individualni povratak u hotel. Uveče fakultativni odlazak na tursko veče na brodu. Noćenje.

4. dan PRINČEVSKA OSTRVA

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet do Prinčevskih ostrva. Ostrva se nalaze na severoistoku Mramornog mora, na oko sat vremena vožnje brodom od Istanbula. Ostrva su dobila ime „Prinčevska“ jer su još vizantijski carevi na njih slali u egzil neposlušne prinčeve, žene, princeze, patrijarhe i ostale političke protivnike. Ono što je za ova ostrva interesantno je da su motorna vozila zabranjena, mogu ih koristiti samo policija, hitna pomoć i vatrogasci. Najveći deo prevoza se odvija biciklama i električnim vozilima. Po dolasku odlazak na jednu od plaža na Bujuk adi. U dogovoreno vreme povratak u Istanbul. Noćenje.

5. dan ISTANBUL - AZIJA

Doručak. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima odlazak na fakultativni izlet u azijski deo Istanbula. Povratak u hotel. Noćenje.

6.dan PATRIJARŠIJA - KRSTARENJE BOSFOROM - DOLMABAHČE PALATA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom sa lokalnim vodičem. Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu, obilazak Carigradske Patrijaršije. Mogućnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

7. dan SELIMPAŠA - BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela i polazak u Selimpašu, letovalište na Mramormom moru na sat vremena vožnje od Istanbula. Kupanje i uživanje na plaži. U večernjim satima polazak za Srbiju.

8. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

Kraj usluga.

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom.

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

VAŽNE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.

OPŠTE NAPOMENE:

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A

Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545 od 04.03.2022.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Cenovnik br. 7 od 15.03.2022

Jedini na svetu podignut na dva kontinenta, zapljuskivan moćnim Bosforom, vodama zaliva Zlatni roga i Mramornim morem, ukljucuje grupu ostrva Mramornog mora poznatu kao Prinčevska ostrva gde vas vodimo u obilazak, a i na kupanje.

Vodimo vas još i u Selimpašu, omiljeno letovalište stanovnika Istanbula jer je od samog centra udaljeno oko sat vremena vožnje.

Posetite Kapali čaršiju i slavnu Aja SofijuTopkapi i Dolmabahče palatu, opustite se u hamamu, krstarite Bosforom i upoznajte grad sa vode. Kao osveženje popite ceđeni sok od nara, tursku kafu ili turski čaj, baklave su nezaobilazne.

 

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje