Minhen u Orlovom gnezdu
Minhen u Orlovom gnezdu
Minhen u Orlovom gnezdu
Minhen u Orlovom gnezdu
Minhen u Orlovom gnezdu
Minhen u Orlovom gnezdu
Evropski gradovi

Minhen u Orlovom gnezdu

Od 189€

U ORLOVOM GNEZDU

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

PROMO CENA

03.07-07.07.2024

209€

189€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa minimum 2* u regiji Minhena

 • Smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja; 1/2+1 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja + treći pomoćni ležaj koji je manjih dimenzija i može ugrozizi komfor trećoj osobi)

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove, ulaznice za muzeje i druge turističke objekte i sve ostalo što nije obuhvaćeno cenom aranžmana

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem 30.000 € (može se dobiti u agenciji pre samog putovanja po ceni od 1.000 dinara za osobe 70-, odnosno oko 2.000 dinara za osobe 70+)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 80 € (isključivo na upit)

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu – 100 €

 • Obavezna turistička taksa koja iznosi 5€ po osobi i noćenju (ukupno za oba noćenja 10 € po osobi) – plaćanje na licu mesta

  Fakultativni izlet Orlovo gnezdo – Berhtesgaden – Bad Rajhenhal sa ulaznicom za zamak, prevozom i uslugama vodiča 60 € (plaćanje na licu mesta, minimalan broj za realizaciju izleta je 30 osoba)

Program putovanja:

1. dan, utorak 30. april / sreda 3. jul

Polazak iz Beograda (parking kod Sava centra) oko 22h. Noćna vožnja preko Hrvatske (Slavonski Brod – Zagreb) i Slovenije (Maribor). Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan, sreda 1. maj / četvrtak 4. jul

Jutarnja vožnja preko Štajerske (Grac) ka oblasti Salcburgerland. Dolazak u Braunau u podnevnim satima. Kraća organizovana šetnja istorijskim centrom grada do Štadplaca, glavnog gradskog trga kojeg okružuju lepe barokne palate. Pažnju će nam zaokupiti divna Gradska kuća (Rathaus) sa statuom gradskog heroja Hansa Štejningera. Ovaj čovek se pojavljuje svuda po gradu, a bio je poznat po svojoj izuzetno dugoj bradi. Na crkvi Sv. Stefana se takođe nalazi reljefni prikaz ovog gradskog heroja. Naravno, videćemo i kuću u kojoj je rođen Adolf Hitler, nekadašnju rezidenciju „Pommer Inn“. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, i što da ne, prelazak preko reke In i posetu malenom bavarskom gradu Zimbah. Odlazak u hotel u regiji Minhena. Smeštaj. Odmor. Noćenje.

3. dan, četvrtak 2. maj / petak 5. jul

Doručak. Slobodan dan za individuane aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet. Odlazak do zamka ORLOVO GNEZDO (Kehlsteinhaus) smeštenog na alpskom masivu Kehlštajn. Od gradića Berhtesgaden do samog zamka ćemo se prevesti sa lokalnim „šatl“ autobusom, a potom liftom do samog zamka. Obilazak zamka uz upoznavanje sa zanimljivom istorijom. Zamak je podignut za Adolfa Hitlera 1938. godine. Sam položaj zamka je izuzetan, a panorama koja se pruža ispod je zaista fantastična. Nakon obilaska zamka, odlazak u maleni bavarski grad Berhtesgaden. Uživaćemo u divnom ambijentu ovog gradića i predahnuti upijajući očima lepotu alpskog okruženja. Popodne ćemo posetiti divnu bavarsku banju Bad Rajhenhal. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u raskošnim parkovima i građevinama. Povratak u hotel do 21h. Noćenje.

4. dan, petak 3. maj / subota 6. jul

Doručak. Odjava iz hotela. Odlazak do bavarske prestonice Minhena. Boravak u ovom gradu 10 sati. Po dolasku u Minhen sledi obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: pivnica „Hofbrauhaus“, Rezidencija – zimski dvorac dinastije Vitelsbah, Frauenkirhe – Bogorodičina crkva, Marijenplac sa Gradskom kućom,... Slobodno vreme za individualne aktivnosti, posete muzejima, šetnju, uživanje u gastronomskim specijalitetima... Polazak ka Beogradu u večernjim satima. Noćna vožnja preko Austrije, Slovenije i Hrvatske.

5. dan, subota 4. maj / nedelja 7. jul

Povratak u Beograd u popodnevnim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

Čekovima građana – minimum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate;

Administrativnom zabranom – minumum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak je moguće platiti u 4 jednake mesečne rate;

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

U smeštajne jedinice se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Smeštajne jedinice se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Smeštaji su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Nemačke. Svaki smeštaj ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. Treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog smeštajnog objekta, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

Cenovnik broj 1 od 22.11.2023.

Jedinstven program na našem tržištu. Na ovom putovanju ćemo pričati o jednom čoveku koji je iza sebe ostavio pustoš. Adolf Hitler!

Najveći zlotvor 20. veka, čovek neverovatnih hipnotičkih govora koji i danas fasciniraju svetske diktatore. U čemu se sastojala njegova „borba“? Koliko je tanka crta između ludaka i čudaka?

Posetićemo Hitlerovo rodno mesto, mali šarmantni austrijski gradić Braunau na reci In. Prošetaćemo se njegovim živopisnim ulicama i pokušati da nađemo kuću u kojoj je rođen čovek koji iznad svega to nije bio.

Potom ćemo posetiti zamak Orlovo gnezdo smešten na okomitim liticama Alpa u Bavarskoj. Izgrađen je za Adolfa Hitlera na masivu Kehlštajn na visini od 1834 metra. Posetićemo i maleni bavarski alpski grad ispod ovog masiva, Berhtesgaden.

Na kraju ćemo uživati u bavarskoj prestonici Minhenu. Ovaj grad je jedan od najlepših gradova Nemačke. Bio je prestonica bavarske dinastije Vitelsbah iz koje potiče „ludi“ kralj Ludvig. Svetska prestonica piva sa čuvenom pivnicom Hofbrojhaus u kojoj je Hitler održao jedan od svojih najčuvenijih govora kojim je njegova karijera počela vrtoglavo da se razvija.

Sasvim neobično putovanje skrojeno za ljubitelje istorije i hedonizma.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL 2*, regija Minhena

Smeštajni objekat za našu grupu se nalazi u regiji grada Minhena od kojeg je maksimalno udaljen 80 km. Skroman, i sasvim pristojan. Sobe sa kupatilom. Doručak se poslužuje tipa „buffet“/“samoposluženje“.