Jezera Italije
Jezera Italije
Jezera Italije
Jezera Italije
Jezera Italije
Jezera Italije
Jezera Italije
Evropski gradovi

Jezera Italije

JEZERA ITALIJE

 PESKJERA DEL GARDA - SIRMIONE - IZEO - SULCANO - MONTE IZOLA - VIĆENCA

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

     

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* (doručak „buffet“ / samoposluživanje) u regiji jezera Garda

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od 1000 dinara)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu 80 €

 • Gradska turistička taksa koja se plaća na licu mesta i iznosi oko 2,5 € po osobi i noćenju (5 € po osobi za oba noćenja)

 • Fakultativne izlete navedene u programu putovanja (minimalni broj za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 30 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta ili uvećanja cene izleta shodno broju prijavljenih). Prijava i plaćanje izleta je isključivo na licu mesta našem predstavniku.

Fakultativni izleti u ponudi:

 • Izlet do jezera Izeo sa obilaskom ostrva Monte Izola sa uključenim feribotskim kartama i obilaskom gradića Izeo i posetu Outlet village prema programu 35 €

SVI IZLETI SE PLAĆAJU NA LICU MESTA!

Jezera Italije je divna tura koja obuhvata obilazak jezera Garda i jezera Izeo na severu Italije. Jezera su nastala pre više miliona godina otapanjem alpskih lednika. Kristalno čista voda je vekovima mamila ljude da se na jezerskim obalama nastane. Još od vremena Rimljana niču prva naselja, grade se putevi preko Alpa. Cveta trgovina, a iz obližnjih velikih gradova na obale jezera se sjatila gospoda, trgovci, plemići... Od ribarskih seoca nastadoše raskošna mesta za odmor. Divne palate, rezidencije, dvorci... danas je ovo jedna od najposećenijih turističkih zona Italije, a mi smo vam pripremili najbolje od najboljeg. Posetićemo ribarsko seoce na Gardi Peskjeru, potom najlepše mesto na Gardi Sirmione. U ovom gradu je i velika Marija Kalas pronašla svoje utočište. Sa Garde odlazimo do obližnjeg malog jezera Izeo kojeg krase čak tri ostrva, dva privatna, i jedno koje ćemo posetiti, Monte Izola. Na ostrvcu Sv. Pavla nalazi se rezidencija porodice Bereta iz Breše – jedna od najbogatijih porodica Italije koja se bavi proizvodnjom oružja. Na kraju našeg putovanja, posetićemo Vićencu, grad za kojeg se vezuje ime velikog arhitekte Paladija.

 

Program putovanja:

1. dan, sreda 8. mart

Polazak iz Beograda (Sava centar) oko 17.30h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanje carinskih formalnosti...

2. dan, četvrtak 9. mart

Jutarnja vožnja preko pokrajina Frulji-Đulija i Veneto ka prelepom jezeru Garda. Prepodnevni dolazak u gradić Peskjera del Garda i po dolasku lagana šetnja živopisnim istorijskim centrom koji je okarakterisan brojnim srednjovekovnim palatama iz 14., 15. i 16. veka. Slobodno vreme 2 sata. Odlazak u Sirmione, po mnogima najlepše mesto na Gardi. Po dolasku sledi kraći organizovani obilazak ovog izuzetno živopisnog mesta na poluostrvu sa kojeg se pružaju nestvarni pogledi na Alpe u daljini i prelepo jezero Garda. Slobodno vreme 2 sata za individualne aktivnosti. Odlazak u hotel u regiji jezera. Smeštaj. Odmor i noćenje.

3. dan, petak 10. mart

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak u 9h na celodnevni fakultativni izlet do jezera Izeo. Odlazak do mestašca Sulcano na obali prelepog jezera Izeo. Sledi odlazak do ostrva Monte Izola. Odlazak feribotom i poseta ribarskom mestašcu Peskjera Maraljo kojim dominira crkva posvećena Sv. Mihajlu. Slobodno vreme 2 sata i povratak u Sulcano. Odlazak u glavni regionalni centar na jezeru, maleni gradić Izeo. Po dolasku, sledi kraći obilazak istorijskog centra grada i slobodno vreme za individualne aktivnosti. U povratku ka hotelu usputna poseta „Outlet Village Franciacorta“. Slobodno vreme za šoping 2,5 sata. Povratak u hotel do 21.30h. Noćenje.

4. dan, subota 11. mart

Doručak. Odjava iz hotela u 9h. Kraća vožnja do Vićence. Po dolasku sledi kraći obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: Teatro Olimpico, Via Paladiana, bazilika Paladiana,... Slobodno vreme 2,5 sata za individualne aktivnosti. Polazak ka Srbiji. Vožnja preko Padove, Venecije, Trsta... Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

5. dan, nedelja 12. mart

Povratak u ranim jutarnjim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

 • Čekovima građana – 50% prilikom rezervacije, ostatak čekovima zaključno sa 20.08.2023.;

 • Administrativnom zabranom – 50% prilikom rezervacije, ostatak na jednake mesečne rate zaključno sa 20.08.2023.

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br.470000054086 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „TRIGLAV OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 1 od 02.12.2022.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL CENTRO TURISTICO GARDESANO 3*, Busolengo https://centro-turistico-gardesano.worhot.com/ ili sličan

Hotel se nalazi u regiji jezera Garda u mestu Busolengo. Predstavlja kompleks sa glavnom zgradom i nekoliko okolnih zgrada sa smeštajnim jedinicama. Poseduje aperitiv bar, WiFi konekciju, bazen na otvorenom, salon za posluženje doručka. Sobe su srednje komforne i sve poseduju kupatilo sa tuš-wc, centralni grejni sistem, TV.