Rim Putovanje Avionom 2024
Rim Putovanje Avionom 2024
Rim Putovanje Avionom 2024
Rim Putovanje Avionom 2024
Rim Putovanje Avionom 2024
Evropski gradovi

Rim Putovanje Avionom 2024

RIM 

U PRIPREMI

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

PROMO CENA

     

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratnu avionsku kartu na relaciji Beograd-Rim-Beograd sa „low-coast“ avio-kompanijom „Wizz Air“; Aerodromske takse i ručni prtljag u vidu torbe/ranca/ težine do 8 kg (isključivo torba ili ranac, mali kofer ne!) – maksimalne dozvoljene dimenzije 20x30x40cm

 • 5 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u široj zoni centra grada, na liniji metroa (doručak je kontinentlani, slab, jednoličan)

 • Smeštaj u dvokrevetne sobe sa kupatilom – sve dvokrevetne sobe su sa jednim francuskim ležajem; nema mogućnosti smeštaja u sobe sa odvojenim ležajevima; nema mogućnosti smeštaja u trokrevetne sobe

 • Transfer redovnim „šatl“ autobusom na liniji aerodrom „Fiumicino“ – železnička stanica „Termini“ – aerodrom „Fiumicino“.

 • Usluge turističkog vodiča

 • Osnovni obilazak Rima prvog dana boravka „Roma Antica“.

 • Organizacione troškove

   

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Sve druge ne navedene usluge

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Doplatu za dodatni kabinski prtljag - mali kofer do 10kg (23x40x55cm) – 60 €

 • Doplata za redovani prtljag / kofer – težine do 20 kg – 85 €; težine do 26kg – 110 €

 • Doplatu za smeštaj u jednokrevetnoj sobi – 325 €

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € a koje se može dobiti u agenciji po ceni od oko 1500 dinara po osobi

 • Obavezna gradska turistička taksa koja u Rimu za hotele sa 3* iznosi 10 € po osobi i jednom noćenju; odnosno za 5 noćenja ukupno 50 € po osobi - plaćanje isključivo na licu mesta

  Fakultativni program (minimum za realizaciju svakog programa ponaosob je 15 prijavljenih putnika; prijava i uplate isključivo na licu mesta):

 • Vatikan & Rimske pjace – 25 € (obuhata obilazak prema programu, usluge vodiča i 1 kartu za metro);

 • Crkve Rima – 25 € (obuhvata usluge vodiča, 1 kartu za metro i obilaske prema programu)

 • Tivoli – 50 € (povratna karta za voz + 1 karta za metro + ulaznica za Vilu d’Este + usluge vodiča)

 • Kastel Gandolfo – 40 € (povratna karta za voz + 1 karta za metro + usluge vodiča)

Program putovanja:

1. dan,  BEOGRAD – RIM / ROMA ANTICA TOUR

Sastanak na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu na Terminalu 1 u 04.00h ujutro. Prijava na let avio-kompanije „Wizz“. Let za Rim u 06.10h. Dolazak u RIM u 07.45h. Pasoška i carinska kontrola, podizanje prtljaga, sastanak sa vodičem i odlazak do „šatl“ terminala. Transfer do centra grada – zona Termini sa „shuttle“ autobusom. Potom odlazak do hotela (pešačenje cca 1,7 km). Očekivano vreme dolaska do hotela je oko 11h. Ostavljamo stvari u hotelu (dakle, ne smeštamo se u sobe, jer je smeštaj po pravilima svih hotela, pa i ovog, posle 14h). Polazak u osnovno razgledanje grada – Roma antica tour (pešice+metro). Odlazak metroom do zone antičkog Rima. Prvo ćemo videti slavni Cirkus Maksimus, brdašce Palatin – mesto na kojem je nastao Rim, najpoznatiji antički spomenik Rima Koloseum... Potom sledi šetnja kraj čuvenih Rimskih Foruma do Kapitola i trga Venecije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U zakazano vreme povratak u hotel metroom sa vodičem, ili individualni povratak u željeno vreme. Noćenje.

2. dan,  VATIKAN & RIMSKE PJACE

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili fakultativni polazak na organizovanu turu „VATIKAN & RIMSKE PJACE“ sa vodičem (metro+pešice). Odlazak metroom do Vatikana. Po dolasku obilazak najmanje države na svetu uz razgledanje trga Sv. Petra sa čuvenim Berninijevim kolonadama, Papske palate, Bazilike Sv. Petra (bez ulaska). Predah od 1 sata i nastavak obilaska pešice. Prolazak kraj Anđeoskog zamka i preko Anđeoskog mosta. Odlazak do najlepše rimske pjace, trga Navona sa fontanom „4 reke“. Potom sledi odlazak do Panteona – jednog od najstarijih antičkih spomenika. Pauza od oko 1,5 sata za ručak. Nakon pauze ćemo obići čuvenu fontanu di Tevi, pa sledi šetnja trgovačkom zonom Korza do Španskog trga i čuvenih stepenica. Kraj obilaska i slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan,  CRKVE RIMA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili fakultativni polazak na poludnevni program „CRKVE RIMA“ – pešačka tura + metro. Prvo ćemo obići crkvu Svetog Jovana Lateranskog koja pripada Vatikanu i predstavlja jednu od najvažnijih crkvi grada Rima. Kraj ove crkve se nalaze „Scala Santa“ – svete stepenice. Potom odlazimo pešice (2 km) do crkve Sv. Petra u okovima u kojima se nalazi čuvena Mikelanđelova skulptura „Mojsije“ i relikvije u vidu časnih veriga Sv. Petra. Nakon obilaska, sledi šetnja (1 km) do crkve Santa Maria Mađore, još jedne veličanstvene rimske bazilike. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan,  TIVOLI

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak vozom na poludnevni fakultativni izlet do Tivolija. Prelepo rimsko izletište je vekovima predstavljalo zonu koju je koristila rimska aristokratija. Desetak vila sa divnim vrtovima danas predstavljaju glavnu atrakciju Tivolija, a među njima je najpoznatija i najlepša Vila d’Este koju ćemo na ovom izletu posetiti. Čudesni vrtovi ove vile sa alejom fontana nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Slobodno vreme za uživanje u sjajnom ambijentu Tivolija. Povratak u centar Rima (stanica Termini) do 17h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni povratak u hotel. Noćenje.

5. dan,  KASTEL GANDOLFO

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak vozom na fakultativni izlet do papskog letnjikovca Kastel Gandolfa. Maleni srednjovekovni grad se nalazi u raskošnoj prirodi na obali jezera Albano i obroncima istoimene planine. Predstavlja teritoriju u vlasništvu države Vatikan. Ovaj gradić se nalazi na listi najlepših malih mesta Italije. Gradom dominira Papska palata koja danas predstavlja letnju rezidenciju rimskih papa. Po dolasku sledi kraći obilazak i slobodno vreme za uživanje u sjajnom ambijentu gradića. Povratak u Rim (Termini) do 16h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

6. dan,  RIM – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz soba do 10h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 17.30h sastanak sa vodičem u hotelu i polazak ka „šatl“ autobusu kod stanice Termini kojim će se izvršiti transfer do rimskog aerodroma „Fiumicino“. Po dolasku prijava za let. Let za Beograd u 21.35h. Sletanje u Beograd u 23.10h. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 • Na ime rezervacije uplaćuje se 30.000,00 dinara po osobi

 • Ostatak do pune cene aranžmana se isplaćuje najkasnije 10 dana pre polaska

 • Čekovima građana – minimum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate;

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, avio taksi i slično), cena aranžmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U sobe smeštajnog objekta se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Smeštajni objekti su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se objekti nalaze. Svi smeštajni objekti imaju sobe sa kupatilom, tuš/wc. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog objekta, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od samog objekta. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od samog smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od samog objekta (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta smeštajnih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 • AVIO ARANŽMANI su pored važećih Opštih uslova putovanja vezani i za posebne uslove grupnih tarifa avionskih kompanija.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Večni grad Rim. Takav je u svemu i po svemu! Sasvim neverovatan, romantičan, prepun priča, burne istorije... Oko u ovom gradu prosto ne zna šta da izabere...

Njegova priča je večna. Njegovu večnost ispisaše rimski carevi koji od Rima napraviše prestonicu kakvu svet video nije.

Legenda kaže da su ovaj grad osnovala braća Romul i Rem, i ta priča je već svima dobro znana. Nasuprot legendama je istorija... Istorija je zapisana na svakom rimskom brdašcu, na talasima reke Tibar, i u svakoj kocki drevne kaldrme.

Teško je opisivati ovaj grad... Da li krenuti od njegovih antičkih korena, Koloseuma, hramova na Kapitolu i Forumima, ili krenuti od njegovih raskošnih baroknih ulica i bezbrojnih fonatana... Voda i dalje tiho žumori na trgu Navona, vekovi i dalje prolaze kraj Panteona, „La Dolce Vita“ je i dalje vidljiv u Via Veneto, a tu je i đelato, i osmesti, i kapućino ili espreso... Tu su mnoge uspomene...

Krenite sa nama na ovo specijalno skrojeno putovanje na kojem ćemo se potruditi da vam na pravi način predstavimo prelepi Rim, čudesni Vatikan, još čudesniji Tivoli, i... Mnogo toga još!

Dobrodošli u večni grad!

Stara izreka kaže: “Svi putevi vode u Rim”. Nastala je u vreme kada je iz Večnog grada vodilo, ukrštalo se i vijugalo čak 29 puteva. Krenimo jednim od njih i posetimo čarobnu italijansku prestonicu. Otkada se smestio na sedam brežuljaka, Rim je privlačio svakog putnika svojom lepotom i veličinom. Zahvaljujući blagoj mediteranskoj klimi Rim je idealan grad za posetu cele godine. Prvo što će vam upasti u oči je jedno od sedam svetskih čuda, velelepni Koloseum, o čijoj važnosti najbolje govori izreka: “Dok Koloseum stoji, stajaće i Rim. Kada Koloseum padne, pašće i Rim. Kada padne Rim, pašće i svet!”

OPS SMEŠTAJA:

HOTEL ROSA ITALIA 3*, RIM https://rosaitaliarome.it/

Hotel se nalazi u zoni Nomentano, u šitoj zoni centra grada, nedaleko od metro stanice, restorana, barova... Glavna Železnička stanica Termini je udaljena svega 1700 m od hotela. Skroman „budžet“ hotel sa niskim nivoom usluge i sadržaja. Mali lobi, WiFi konekcija (zvanično postoji, nezvanično – ne funkcioniše te se nemojte oslanjati previše na to), salon za posluženje doručka. Sobe su manje, skučene, sa starijim nameštajem, sve sa kupatilom. Sve sobe su isključivo sa jednim francuskim/bračnim ležajem.