Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Toskana 2 noćenja
Evropski gradovi

Toskana 2 noćenja

Od 129€

 TOSKANA PUTOVANJE  2022

Poseta Bolonji i fakultativni izlet u Sijenu, San Điminjano i Firencu. Paket aranžman 5 dana autobusom + hotelski smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom

 

termin putovanja

usluga

first minute

 

2 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz

 

 

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Bolonja-Montekatini-Beograd

Smeštaj u Montecatiniju u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Obaveznu boravišnu taksu u Montekatiniju - plaća se na recepciji 1€ po osobi/noći

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit

individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI:
Sijena i San Điminjano 30€
Firenca 25€

 

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda oko 17h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Bolonje sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan BOLONJA - MONTEKATINI
U Bolonju dolazimo u prepodnevnim satima. Bolonja, univerzitetski grad, koji svojim posetiocima pruža pravo uživanje u kolonadama i zasvođenim ulicama, starim kućama od cigle sa drvenim krovovima, šarenim prozorima, restoranima gde kroz prozor možete videti kako žene mese testo. Razgledanje počinjemo od glavne ulice sa brojinim kolonadama, Trg Mađore, Neptunova fontana, Crkva Sv. Petronija, najpoznatiji tornjevi Asineli i Garisendi, kojima su nekada uticajne gradske porodice želele da pokažu svoju prevlast. Nakon obilaska slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazimo prema Montekatiniju. Po dolasku smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan MONTEKATINI - SIJENA - SAN ĐIMINJANO
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Sijenu i San Điminjano. Po dolasku u Sijenu obilazimo Piazza del Campo, Gradsku kuću, crkvu San Domenico... Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak putovanja za San Điminjano, grad koji je zadržao svoj srednjovekovni izgled i 14 od nekadašnjih 70 tornjeva... Slobodno vreme u živopisnom toskanskom gradiću sa brojnim vinskim podrumima i suvenirnicama. U dogovoreno vreme povratak u Montekatini. Noćenje.

4. dan MONTEKATINI - FIRENCA
Doručak. Napuštamo hotel. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Firencu. Po dolasku u Firencu obilazak grada: bazilika San Lorenco, Trg Duomo, Đotov zvonik, katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica, Stari most - Ponte Vecchio jedan od najpoznatijih mostova na svetu predstavlja simbol grada, prepun radnji i juvelirnica, Trg Sinjorija, Stara palata, statua Mikelanđelovog Davida, Galerija Ufici (predlažemo da pre putovanja kupite online ulaznicu, kako bi izbegli čekanje). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima polazimo za Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u jutarnjim satima.
Kraj usluga.

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija.
Naknadne izmene nisu moguće.
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.3.2022 kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Program br.19 od 02.06.2022

Toskana jednostavno obara s nogu svojom lepotom krajolika, ali i bogatom kulturom, stvaralaštvom, a sve je to upakovano u jednu savršenu opipljivu romantiku. Jedna od najlepših italijanskih regija smeštena u središnjoj Italiji, sa oko 120 zaštićenih parkova prirode. Kolevka je umetnosti, istorije, kulture, puna vila i starih kamenih kuća okruženih ružičnjacima i čempresima koje i danas odolevaju zubu vremena.
Gradovi Toskane pravi su primeri renesansne umetnosti, sa veličanstvenim trgovima i brojnim kulturnim i istorijskim znamenitostima. Idilični, skikoviti zaseoci, brojne vile, dvorci i seoska imanja dočaravaju savršenu sliku bogatstva ove regije u svakom smislu.

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje