Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Ljubljana 2 noćenja
Evropski gradovi

Ljubljana 2 noćenja

Od 119€

 LJUBLJANA PUTOVANJE 2023

Sa fakultativnim obilascima: Trst, Portorož, Piran, Bled i Bohinj

 

termin putovanja

usluga

cena aranžmana

specijalna ponuda

 

2 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Ljubljani, hotel sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 sobama
obilaske prema programu

pratioca grupe tokom putovanja
troškove organizacije i realizacije programa

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
fakultativne izlete

putno zdravstveno osiguranje

doplata za 1/1 sobu – na upit
individualne troškove

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Poseta Ljubljanskom gradu žičarom 15€

Trst, portorož i Piran 30€

Bledsko i Bohinjsko jezero 20€

1. dan BEOGRAD - LJUBLJANA

Polazak iz Beograda oko 23h. Putovanje preko Srbije, Hrvatske do Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan LJUBLJANA

Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim satima. Obilazak glavnog grada Slovenije uz razgledanje najlepših delova istorijskog centra grada: Prešernov trg sa spomenikom čuvenom slovenačkom pesniku France Prešernu i Franjevačkom crkvom, Tromostovlje – remek-delo slovenačkog arhitekte Plečnika na reci Ljubljanici, katedrala Sv. Nikole, Rotovž - Gradska kuća sa malim zvonikom, Zmajski most, jedan od simbola Ljubljane, srednjovekovni zamak koji kruniše brdo koje se uzdiže iznad istorijskog centra grada. Mogućnost fakultativne posete Ljubljanskom gradu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan LJUBLJANA - TRST - PORTOROŽ - PIRAN

Doručak. Slobodno vreme, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet u Trst. Po dolasku u Trst razgledanje centralnog gradskog jezgra: Ponte Roso – nekadašnja čuvena trgovačka četvrt, srpska pravoslavna crkva Sv. Spiridona, trg Ujedinjenja Italije... Slobodno vreme. Odlazak u lepo slovenačko letovalište Portorož. Slobodno vreme na Promenadi kraj čuvenog hotela „Palace“. Nastavak putovanja za Piran. Po dolasku kraća šetnja do glavnog Tartinijevog trga na kojem se nalaze najlepše gradske palate i crkva Sv. Petra. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima polazak za Ljubljanu. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan LJUBLJANA - BLED - BOHINJ - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Ljubljani, ili fakultativni izlet do Bled i Bohinj. Bled je biser slovenačkih Alpa, okružen planinskim vrhovima, a na sredini jezera nalazi se ostrvce na kojem je crkva Svete Marije. Po dolasku sledi šetnja uz jezero, preporučujemo posetu bledskom zamku sa kojeg se pruža prelep pogled na jezero i okolinu. Slobodno vreme za uživanje u prelepom Bledu i za degustiranje čuvenih krempita. Nastavak vožnje ka Nacionalnom Parku Triglav i poseta Bohinjskom jezeru koje je najveće prirodno jezero Slovenije. Slobodno vreme. Povratak u Ljubljanu i polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Putovanje preko Slovenije, Hrvatske i Srbije.

5. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja. Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Slovenije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A

Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000054086 od 01.10.2022.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Program br. 38 od 27.10.2022

 

Ljubljana je moderna metropola i veoma popularna turistička destinacija. Iako spada među manje glavne gradove Evrope, poseduje zavidnu kulturnu scenu, i bogatu istorijsku pozadinu. Ljubljana je grad prepun uličnih izvođača, koncerata i festivala tokom cele godine. Posetite prestonicu Slovenije i otkrijte njene čari!

Savršen izbor za produženi vikend je upravo Ljubljana. Tokom boravka u Ljubljani posetićete staro gradsko jezgro, koje poseti više od milion turista svake godine. Zadivljujuća arhitektura, reka sa predivnim mostovima, restorani sa tradicionalnom kuhinjom, popločane ulice, stare zgrade, širok izbor... Ne propustite da posetite Katedralu Sv. Nikole, Tromostovlje, Gradsku kuću, Zmajski most... Obiđite Ljubljanski grad žičarom i uživajte u prelepom pogledu na ceo grad i okolne planine.

Prednost Ljubljane je da možete sve obići peške.

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje