Korzika Putovanje 2024
Korzika Putovanje 2024
Korzika Putovanje 2024
Korzika Putovanje 2024
Korzika Putovanje 2024
Korzika Putovanje 2024
Evropski gradovi

Korzika Putovanje 2024

KORZIKA

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

PROMO CENA

   

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • Prevoz feribotom na liniji Livorno – Bastia - Livorno

 • 4 noćenja sa doručkom u hotelu sa 2* u regiji Bastije na Korzici (doručak kontinentalni „buffet“ / samoposluživanje)

 • Smeštaj isključivo u dvokrevetnim sobama sa kupatilom (ne postoji mogućnost smeštaja u trokrevetne sobe!)

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove, ulaznice za muzeje i druge turističke objekte i sve ostalo što nije obuhvaćeno cenom aranžmana

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem 30.000 € (može se dobiti u agenciji pre samog putovanja po ceni od 1.500 dinara

 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 180 € (isključivo na upit)

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu – 150 €

 • Obavezna turistička taksa koja iznosi za 4 noćenja 20 € – plaćanje na licu mesta

 • Obavezna lučka taksa u iznosu od 28,5 € po osobi – plaća se u agenciji

  Fakultativni izleti navedeni u programu (minimum za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 35 prijavljenih osoba; prijava i plaćanje izleta se vrši na licu mesta):

 • Kalvi i L’ile Rousee – 40 €

 • Korte i Ajačio – 50 €

 • Bonifačio – 50 € 

SNIŽENA CENA PAKETA IZLETA (svi izleti) IZNOSI 120 €

Program putovanja:

1. dan 

Polazak iz Beograda oko 18h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan 

Dolazak u Livorno u jutarnjim satima. U 8h ukrcavanje na feribot za Korziku. Plovidba Tirenskim morem u trajanju od oko 4,5 sata. Dolazak u Bastiju u 12.30h po redu plovidbe. Po iskrcavanju odlazak do hotela. Smeštaj. Odmor. U dogovoreno vreme polazak pešice ka istorijskom centru grada. Kraći obilazak uz razgledanje: Palata vlade, Teatar, Trg Sv. Nikole, Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Kapela Naše Gospe od Monserata (Svete stepenice)... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan 

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9.30 – 20h). Odlazak do gradića Kalvi, nekadašnjeg čvrstog utvrđenja Republike Đenove. Danas je glavno znamenje ovog tipičnog mediteranskog gradića moćna Citadela sa bastionom. Slobodno vreme 2 sata za uživanje u živopisnim ulicama grada. Odlazak do obližnjeg L'ile Rousse. Poseta živopisnom mestu koje je poznato po crvenkastim ostrvima i karakterističnim belim svetionikom. Polazak ka hotelu u 18.30h. Povratak u hotel oko 20h. Noćenje.

4. dan 

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h – 22h). Putovanje do gradića Korte, nekadašnje Korzikanske prestonice. Po dolasku, šetnja do istorijskog centra grada smeštenog na brdašcu. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Ajačija, glavnog grada Korzike. Kraći obilazak grada uz razgledanje rodne kuće Napoleona Bonaparte, luke, katedrale Sv. Marije iz 16. veka,… Slobodno vreme do 19h. Povratak u hotel oko 22h. Noćenje.

5. dan 

Doručak. Slobodno vreme, ili celodnevni fakultativni izlet (9h – 21h) do Bonifačija, jednog od najlepših gradova Korzike smeštenog na krajnjem jugu ostrva, prekoputa Sardinije. Putovanje duž istočne obale Korzike preko niza živopisnih mediteranskih mesta. Po dolasku u Bonifačo (oko 13h) sledi šetnja do Gornjeg grada i slobodno vreme u živopisnom centru koji nudi obilje turistički atraktivnih zona, suvenirnica, barova, restorana… Gornji deo grada, odnosno stari grad smešten je na okomitom klifu sa kojeg se pruža nestvaran pogled. Polazak ka hotelu u 17h. Povratak u hotel oko 21h. Noćenje.

6. dan 

Doručak. Odjava iz hotela do 10h. Slobodno vreme u centru Olbije. Transfer do luke u 13h i ukrcavanje na feribot. Isplovljavanje u 14h. Plovidba Tirenskim morem. Dolazak u Livorno oko 18.30h. Iskrcavanje sa feribota i nastavak putovanja ka Srbiji. Noćna vožnja preko severne Italije, Slovenije i Hrvatske...

7. dan 

Povratak u Beograd u podnevnim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 • Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

 • Čekovima građana – minimum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate;

 • Administrativnom zabranom – minumum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak je moguće platiti u 4 jednake mesečne rate;

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slućaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, avio taksi i slićno), cena aranžmana podleže promeni

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Francuske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Vreme je da za Vas uradite nešto posebno... Da se obogatite lepim predelima i sjajnim pričama... Ovo putovanje je za prave sladokusce... Ispunjeno je fantastičnim predelima, dobrim vinima...

Vodimo Vas na ostrvo uspomena koje i danas čuva tajne u svojoj unutrašnjosti... Korzika pripada Francuskoj, ali je sasvim drugačija… Priroda Korzike je spektakularna, a kulturno-istorijska baština je ogromna…

Korzikanci su vekovima čuvali svoj nacionalni identitet, ponosni, prgavi po prirodi, žilavi, veseli… Prva naša stanica biće prelepi primorski grad Bastija poznat po svojoj veoma živopisnoj luci i sjajnim vinima… Zatim ćemo malo ekskurzirati do turističkog centra L'Ile Rousse, odnosno „crvenog ostrva“ kojeg je stvorio borac za nezavisnost Korzike i nacionalni heroj Paskval Paoli. Najlepši predeli Korzike će biti pred nama tokom putešestvija po unutrašnjosti ostrva sa posetom prelepom srednjovekovnom gradiću, Korte (stara Korzikanska prestonica)… Glavni grad Korzike Ajačio će sve oduševiti svojim koloritom, a priča o Bonaparti će upotpuniti naš boravak u ovom gradu. Izlet do Bonifačija je sasvim poseban. Mnogi smatraju ovaj grad na visokom klifu najlepšim na celom ostrvu. Scene ovog grada bezmalo oduzimaju dah…

Sasvim jedinstveno. Ovo putovanje jednostavno ne smete propustiti!

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL „SUD“ 2*, regija Bastije https://www.sudhotel-bastia.com/ ili sličan

Skroman hotel u regiji grada Bastije od kojeg je udaljen oko 5 km. Poseduje recepciju, WiFi konekciju (slaba i nepouzdana), salon za doručak (kako je to i uobičajeno u Francuskoj, doručak je slab i jednoličan). Sobe veoma male, poseduju kupatilo sa tuš/wc, TV.