Uskrs Krf 2025
Uskrs Krf 2025
Uskrs Krf 2025
Uskrs Krf 2025
Uskrs Krf 2025
Uskrs Krf 2025
Evropski gradovi

Uskrs Krf 2025

PUTOVANJE ZA USKRS NA KRF 2025

U PRIPREMI

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SNIŽENA CENA

     

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 2* u okolini grada Krfa (Guvija, Dasija, Moraitika ili sl.) (doručak se poslužuje tipa „samoposluženja“/“buffet“)

 • Smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja; 1/2+1 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja + treći pomoćni ležaj koji je manjih dimenzija i može ugrozi komfor trećoj osobi)

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

 • Povratne karte za trajekt Igumenica-Lefkimi-Igumenica

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove, ulaznice za muzeje i druge turističke objekte i sve ostalo što nije obuhvaćeno cenom aranžmana

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem 30.000 € (može se dobiti u agenciji pre samog putovanja po ceni od 1.000 dinara za osobe 70-, odnosno oko 2.000 dinara za osobe 70+)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 70 € (isključivo na upit)

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu – 90 €

 • Obavezna turistička taksa koja iznosi 10 € za sva tri noćenja

 • Fakultativni izleti navedeni u programu – plaćanje isključivo na licu mesta: 

Fakultativni izleti navedeni u programu – plaćanje isključivo na licu mesta

 • Ahileon sa ulaznicom i kato Korokiana – 30 €

 • Brodić za Vido + ulaznica za Srpsku kuću 15 €

Program putovanja:

1. dan putovanja, 

Polazak iz Beograda (Sava centar) oko 23h. Putovanje preko Čačka, Kraljeva, Kruševca, Niša, Leskovca, Vranja. Kraća usputna zadržavanja radi ulaska putnika na određenim stajalištima i radi odmora. Nastavak putovanja preko Severne Makedonije ka Grčkoj. Noćna vožnja.

2. dan putovanja,

Dolazak u prepodnevnim satima u grčku luku Igumenica i prelazak trajektom do ostrva Krf, odnosno luke Lefkimi. Sledi odlazak do malenog seoca Agios Mateos u kojem se nalazi spomen obeležje Drinskoj diviziji. Nastavak putovanja do grada Krfa. Obilazak grada uz razgledanje stare venecijanske tvrđave, prelepog šetališta trga Spianada, hotela Venecija u kojem je zasedala naša Vlada tokom oporavka srpske vojske na Krfu,... Poseta Srpskoj kući, jedinstvenom spomeniku koji podseća na boravak naše vojske na ostrvu Krfu tokom Velikog rata. Slobodno vreme. Odlazak do hotela u Guviji. Smeštaj. Odmor. U zakazano vreme odlazak u šetnju Guvijom do starog venecijanskog brodogradilišta i luke u kojoj se iskrcala srpska vojska sa lađa koje su je spasile sa obala Albanije. Obilazak memorijala posvećenom tom događaju. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan putovanja, 

Doručak. Odlazak do grada Krfa i crkve Sv. Spiridona odakle kreće svečana litija praćena muzikom filharmonije. Videćemo iznošenje plaštanice i moštiju Sv. Spiridona čudotvorca. U 11 časova počinje ceremonija bacanja ćupova sa prozora kuća u centru grada. Ovo je stari običaj koji je isključivo vezan za tradiciju Krfljana. Na hiljade ćupova uz ovaciju i neverovatnu buku se izbacuje kroz prozore krfskih kuća. Nakon ceremonije, sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel oko 16h. Slobodno vreme za odmor. Uveče odlazimo po u grad Krf na fantastični događaj kojim se najavljuje Hristovo vaskrsenje. Na veličanstvenom trgu Spianada se okuplja veliki broj ljudi koji čekaju dolazak Blagodatnog ognja. Na desetine hiljada sveća potom obasja ceo prostor. Tačno u ponoć i nebo biva obasjano veličanstvenim vatrometom. Neponovljiv doživljaj! Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan putovanja, 

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, i odlazak na jutarnju vaskršnju svečanu liturgiju u lokalnu divnu crkvu posvećenu silasku Sv. Duha – Hipapante. U 12h polazak na fakultativni izlet na kojem ćemo posetiti Ahileon, prelepi letnjikovac – palatu koja je izgrađena za austrijsku caricu Elizabetu – Sisi. Obilazak palate i prelepih vrtova. Potom sledi odlazak do malenog seoca Kato Korokiana gde ćemo obići lokalnu crkvu Sv. Nikole u čijem dvorištu se nalazi spomenik Gvozdenom puku. Povratak u hotel. Odmor. Noćenje.

5. dan putovanja, 

Doručak. Odlazak iz hotela u 10h. Odlazak do grada Krfa i do ostrva Vido gde ćemo se pokloniti našim junacima iz Velikog rata. Posetićemo Mauzolej na Vidu i potom se vratiti brodićem u grad Krf. Sledi slobodno vreme i polazak ka Srbiji. Prelazak trajektnom do Igumenice i potom vožnja preko Soluna i Severne Makedonije. Noćna vožnja.

6. dan putovanja, 

Povratak u prepodnevnim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan

uplate.

 • Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

 • Čekovima građana – minimum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate;

 • Administrativnom zabranom – minumum 60% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak je moguće platiti u 4 jednake mesečne rate;

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Grčke. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Grčko osrvo Krf se nalazi u Jonskom moru, udaljeno je svega pola sata vožnje trajektom od luke Igumenica. Površina ovog ostrva je oko 585 km².

Prema grčkoj mitologiji ostrvo je dobilo ime po ćerci rečnog boga Asofa, nimfi Kerkiri.

Glavni grad ostrva je istoimeni grad Krf koji podseća na Italiju zbog svoje tipične arhitekture koja je upravo i nastala kada je se ostrvo nalazilo pod upravom Venecije.

Tokom Prvog svetskog rata ovo je bilo ostrvo spasa i vaskrsenja srpske vojske. Nakon albanske golgote saveznici su evakuisali našu vojsku na ovo ostrvo i pružili joj mogućnost da se oporavi i da krene u oslobođenje svoje majčice Srbije. Tokom naše posete Krfu, neizostavno je i podsećanje na ove slavne dane naše istorije.

Vaskršnje svečanosti na Krfu su izuzetne. Ogroman broj vernika se tada sjati u ovaj grad u iščekivanju da se pokloni moštima Sv. Spiridona čudotvorca. Neobični običaji, ceremonije, doček Blagodatnog ognja, sve to podiže atmosferu do vrhunca u iščekivanju radosnog hrišćanskog praznika Vaskrsa.

Krenite sa nama na magično grčko ostrvo Krf!

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL POPI STAR 2**, Guvija https://www.popistar.com/en ili sličan

Skroman hotel u centru Guvije, nedaleko od glavne trgovačke zone sa kafeima i restoranima, i od luke. Poseduje lobi sa dnevnim boravkom, aperitiv bar, salon za posluženje doručka, recepciju. Sobe su sa kupatilom (tuš/wc), TV.

 Krf

Putovanja su poput kretanja kroz lavirint, mogućnost da tragajući za izlazom pronađemo sebe i ono što jesmo. Na njima shvatimo gde je naše mesto pod kapom nebeskom, koliko lepote i dobrote na ovom svetu postoji, koliko smo svi mi, u stvari, isti u moru različitosti.

Možda niko bolje od Andrića nije opiso svrhu i smisao putovanja. Čovek na putovanjima traži samo jedno ,,… ono što je u beskrajnoj raznolikosti i prividnoj suprotnosti oblika, zajedničko svim ljudima, svih vremena i geografskih širina” – lepotu i duhovno zadovoljstvo. A upravo to možete pronaći na Krfu.

Priču o Krfu ste čuli mnogo puta. Ali to je priča koje nikad dosta. Priča o ponosu i prkosu, o hrabrosti i smelosti. I priča o stradanju i vaskrsenju.

Kao što Posejdon nije mogao odoleti Kerkiri, tako se ne može odoleti lepotama ovog ostrva koje zapljuskuju talasi Jonskog mora. Odiseju je ono donelo utočište, odakle je on zaplovio put Itake. Dobrodošlicu je ono poželelo i srpskim vojnicima koji se tu, u hladu maslina, limuna i narandži oporaviše pa krenuše domovini da je ponovo vide i oslobode. Mnogo je onih koji na Krfu ostadoše zauvek, a njihovi ostaci počivaju na ostrvu Vidu, Atos Mateasu, dubinama jonskog mora…

Osetite duh ovog mediteranskog ostrva, proživite istorijsku priču ponovo, uživajte u krfskim ulicama, trgovima, kućama sa zelenim žaluzinama i njihovim terasama okićenim raznolikim cvećem. Posetite ostrvo Vido, Srpsku kuću koja čuva pojedinosti, uspomene i priče o stradanju, ratovanju, oporavljanju i povratku čitave jedne države. U gradu Krfu svakako treba posetiti crkvu Svetog Spiridona, zaštitnika ostrva, Staru tvrđavu koja je izgrađena zbog odbrane grada, Novu venecijansku tvrđavu i Mišje ostrvo za koje legenda kaže da je nastalo tako što je Posejdon, ljut na Feničane koji su pomogli Odiseju da se vrati na rodnu Itaku, okamenio brod. Nezaobilazan je i Ahileon, letnjikovac austrijske carice Sisi, posvećen njenom omiljenom junaku Ahilu. Pored statua pobedničkog i umirućeg Ahila tamo možete videti i statue bogova sa Olimpa, muza, zaštitnica pesnika i umetnika, Šekspira, Bajrona i drugih antičkih pesnika i filozofa. Sisi je ovde pronašla utehu i lek bolesnim plućima, a namapružila neverovatan spoj prošlog i sadašnjeg, mitskog i legendarnog sa stvarnim i realnim.Tokom Prvog svetskog rata u ovom dvorcu su se lečili srpski oficiri.

Ko jednom poseti Krf, ponovo će mu se vratiti!