Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Istanbul Putovanje 4 noćenja
Evropski gradovi

Istanbul Putovanje 4 noćenja

Od 159€

ISTANBUL PUTOVANJE 4 NOĆENJA

 

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SNIŽENA CENA

13.08-19.08.2024

179€

159€

17.09-23.09.2024

189€

169€

08.10-14.10.2024

189€

169€

05.11-11.11.2024

199€

179€

*SNIŽENA CENA VAŽI ZA PRIJAVE DO 30.06.2024.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (autobus visoke turističke klase sa kompletnom opremom)

 • 4 noćenja u hotelu 3* sa doručkom - kontinentalni švedski sto

 • Smeštaj u dvokrevetne ili trokrevetne sobe

 • Obilaske prema programu

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 1500 dinara za osobe starosti od 16-70 god; odnosno 3000 dinara za osobe 70+)

 • Doplatu za smeštaj u jednokrevetnoj sobi 100 €

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu radi većeg komfora 50 €

 • Doplata za biranje sedišta u autobusu prilikom prijave za putovanje 10 € (pravilo je da se sedišta dodeljuju po datumu prijave za putovanje; ukoliko želite određeno sedište/red, potrebno je da to naglasite prilikom prijave kada će vam se uz doplatu obezbediti željeno sedište)

 • Fakultativne izlete navedene u programu putovanja (minimalni broj za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 30 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta ili uvećanja cene izleta shodno broju prijavljenih). Prijava i plaćanje izleta je isključivo na licu mesta našem predstavniku.

Fakultativni izleti u ponudi:

 • Plava džamija, Hipodrom, Aja Sofija, Topkapi palata prvo dvorište sa loklanim vodičem 25€

ulaznica za Topkapi palatu se plaća na licu mesta

 • Sulejmanija - sa loklanim vodičem 10€

 • Taksim uveče 15€

 • Tursko veče na brodu - transfer, večera, neograničeno bezalkoholno i alkoholno domaće piće sa nacionalnim programom 45€

 • Azija 25€

 • Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 25€

 1. 1. PAKET IZLETA 90€ Paket obuhvata: Klasičan razgled, Sulejmaniju, Taksim noću, Azija, i Krstarenje Bosforom

 2. 2. PAKET IZLETA 135€ Paket obuhvata sve izlete

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 16h. Dnevno-noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan ISTANBUL - SULEJMANIJA

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim satima i upoznavanje dela grada gde je smeštaj. Smeštnje u hotel posle 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet sa lokalnim vodičem prema drugoj po veličini džamiji u Istanbulu - Sulejmaniji. Smeštena na trećem brdu Istanbula odakle se pruža prelep pogled na Zlatni rog, građena po uzoru na Aja Sofiju delo je arhitekte mimara Sinana. U njoj se nalazi turbe gde je sahranjen sultan Sulejman i sultanija Hurem. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan PLAVA DŽAMIJA - AJA SOFIJA - TOPKAPI PALATA – HIPODROM - TAKSIM

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Džamije ili Sultan Ahmetove džamije, jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu, Hipodroma, Aja Sofije - nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa muzeja, a sada džamije, Topkapi palate - velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana. Nakon obilaska slobodno vreme, individualni povratak u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak sa lokalnim vodičem na Taksim gradskim prevozom. Šetnja najvećom pešačkom ulicom Istiklal, kojom jedino saobraća nostalgični tramvaj, do Galata kule. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan ISTANBUL - TURSKO VEČE

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče fakultativni odlazak na tursko veče na brodu sa transferom, večerom, programom i neograničenom konzumacijim domaćeg alkoholnog i bezalkoholnog pića. Noćenje.

5. dan PATRIJARŠIJA - KRSTARENJE BOSFOROM - AZIJA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom sa lokalnim vodičem. Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu, obilazak Carigradske Patrijaršije. Po završenom obilasku povratak u hotel. U poslepodnevnim satima odlazak na fakultativni izlet u Aziju sa lokalnim vodičem. Povratak u hotel. Noćenje.

6. dan ISTANBUL

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.

7. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 • Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

 • Čekovima građana – 50% prilikom rezervacije, ostatak čekovima na tri rate;

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

 • Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji.

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.

 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Program br. 1 od 08.05.2024.

Istanbul. Zvali su ga Carigrad i Konstantinopolj, nekadašnja prestonica tri velika carstava: Istočno Rimsko, Vizantijsko i Otomansko. Iako je najveći grad u Turskoj, nije i njen glavni grad. To je Ankara.

Jedini na svetu podignut na dva kontinenta, zapljuskivan moćnim Bosforom sa istoka, vodama zaliva “Zlatni rog” sa severa i Mramornim morem sa juga, ukljucuje grupu ostrva Mramornog mora poznatu kao Princevska ostrva.

Posetite Kapali čaršiju i slavnu Aja Sofiju, Topkapi i Dolmabahče palatu, opustite se u hamamu, krstarite Bosforom i upoznajte grad sa vode. Kao osveženje popite tursku kafu ili turski čaj, baklave su nezaobilazne.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL SAHINLER 3* https://www.hotelsahinler.com/en ili sličan

Hotel Sahinler se nalazi u starom delu grada u oblasti Laleli i blizu svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran, bar prodavnicu i recepciju koja radi 24h. Besplatan WI-FI internet. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, frižider. Doručak – kontinentalni švedski sto.

ROYCE HOTEL ex Q https://www.roycehotel.com.tr/ ili sličan

Hotel se nalazi u oblasti Laleli i blizu svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran, bar i recepciju koja radi 24h. Besplatan WI-FI internet. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, frižider. Doručak – kontinentalni švedski sto.

HOTEL BLUE MARMARAY 3* http://marmarayhotellaleli.com/index.php ili sličan

Hotel Blue Marmaray se nalazi u İstanbulu blizu svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran, bar prodavnicu i recepciju koja radi 24h. Besplatan WI-FI internet. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, frižider. Doručak – kontinentalni švedski sto.

ISTANBUL ROYAL HOTEL 4* http://www.istanbulroyalhotel.com/

Istanbul Royal Hotel se nalazi u oblasti Laleli blizu svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran, bar i recepciju koja radi 24h. Besplatan WI-FI internet. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, frižider. Doručak – kontinentalni švedski sto.