Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024
Evropski gradovi

Pulja - Apulija & Bazilikata Putovanje 2024

APULIJA & BAZILIKATA – JUŽNA ITALIJA

7 dana autobusom i brodom / 3+2 noćenja

JUŽNI VETAR

U PRIPREMI

termin putovanja

cena

specijalna cena

   

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom sa kompletnom opremom (klima, a/v oprema)

 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u regiji Barija/Brindizija (doručak „buffet“, slab i jednoličan)

 • Smeštaj u dvokrevetne sobe ili 1/2+1 sobe (sobe sa pomoćnim ležajem koji je manjih dimenzija od redovna dva što može ugroziti komfor treće osobe)

 • Obilaske prema programu (Bari, Prizren)

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od 1100 dinara)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 110 €

 • Obavezna doplata na licu mesta za boravišnu taksu koja za 3 noćenja iznosi 10 € po osobi

 • Doplata za smeštaj u kabini na brodu – smeštaj u dvokrevetnoj unutrašnjoj kabini bez prozora sa kupatilom iznosi 80€ po osobi) – OBAVEZNA PRIJAVA I PLAĆANJE U AGENCIJI! PRIJAVA ZA KABINU MORA BITI URAĐENA NAJKASNIJE 60 DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE! UKOLIKO DO TADA NE IZVRŠITE PRIJAVU, KABINA VAM NEĆE BITI GARANTOVANA!

Fakultativni program (minimalan broj za realizaciju je 30 prijavljenih osoba; prijava i plaćanje isključivo na licu mesta):

 • Ostuni i Leče 50 €

 • Alberobelo - Matera 60 €

 • Polinjano i Monopoli 50 €

PAKET IZLETA (svi izleti) PO SNIŽENOJ CENI: 140 €

Program putovanja:

1.dan, utorak 30. april

Polazak iz Beograda (Sava centar) u 18h. Putovanje autoputem „Miloš Veliki“ i dalje preko Užica i Zlatibora ka Crnoj Gori uz mogućnost priključenja putnika usput. Nastavak putovanja preko Crne Gore - Podgorica, potom Skadra u Albaniji do Drača.

2. dan, sreda 1. maj

U prepodnevnim satima dolazak u Drač, jedan od najživopisnijih gradova Albanije. Po dolasku sledi kraći obilazak grada (Venecijanska kula, Rimski teatar) i slobodno vreme do 19h kada krećemo ka lučkom terminala i otpočinjemo proceduru ukrcavanja na feribot. Smeštaj u kabine (ko je odabrao tu opciju). Noćna plovidba Jadranskim morem.

3.dan, četvrtak 2. maj

Uplovljavanje u Bari oko 8h. Iskrcavanje sa feribota i prolazak granične kontrole. Odlazak do bazilike Sv. Nikole i slobodno vreme za uživanje u prelepom starom gradu koji je sačinjen od snopa uskih ulica sa radnjama, barovima, restoranima. U novijem delu grada nalaze se raskošne ulice prepune sjajnih prodavnica. Polazak iz Barija u 16h. Odlazak u regiju grada i smeštaj u hotel oko 18-19h. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan, petak 3. maj

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h-20h/21h). Prvo ćemo obići Alberobelo u kojem ćemo boraviti oko 3 sata. Ovo je grad sa preko 1000 tradicionalnih kupastih kuća koje se nazivaju „truli“. Slobodno vreme za uživanje u fantastičnom ambijentu. Odlazak potom do pokrajine Bazilikata i čudesne Matere. Napušteni grad u stenama sa neverovatnim ambijentom. Boravak u Materi oko 3 sata. Povratak u hotel oko 20h/21h. Noćenje.

5. dan, subota 4. maj

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h-19h). Odlazak do Ostunija, grada kojeg nazivaju „beli grad“. Prilikom samog prilaska ovom mestu svima će biti jasno i zašto ga tako zovu. Provešćemo u ovom divnom mestu oko 3 sata i potom nastaviti put do Leča. Po dolasku u Leče sledi kraći organizovani obilazak istorijskog centra grada i slobodno vreme. Polazak iz Leča ka hotelu je planiran u 18h. Povratak u hotel oko 19h/20h. Noćenje.

6. dan, nedelja 5. maj

Doručak. Odjava iz hotela do 9h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak na poludnevni fakultativni izlet. Poseta letovalištima Polinjano al Mare i Monopoli. Boravak u svakom od letovališta po 2,5 sata. Sledi odlazak u Bari i slobodno vreme. Odlazak u 19h do luke. Početak procedure ukrcaja na feribot. Noćna plovidba Jadranskim morem.

7. dan, ponedeljak 6. maj

Uplovljavanje u Drač u 8h. Prolazak procedure iskrcaja i prelaska pasoške i carinske kontrole. Nastavak putovanja preko Crne Gore ka Beogradu. Kraće usputne pauze radi odmora i obavljanja neophodnih pograničnih procedura. Povratak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 • Na ime rezervacije uplaćuje se 40% od vrednosti aranžmana, ostatak do pune cene aranžmana se isplaćuje 15 dana pre putovanja.

 • Čekovima građana – 50% prilikom rezervacije, ostatak čekovima zaključno sa 20.07.2024.

 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE U VEZI VOŽNJE TRAJEKTOM :

- Potrebno je pripremiti za trajekt ručni prtljag/tornu/ranac sa stvarima koje će vam biti potrebne za jednu noć. Kabine na brodu su unutrašnje, bez prozorskog okna i imaju dva, tri ili četiri ležaja, i svaka poseduje tuš-wc. Naravno da su skučene! Kreveti su raspoređeni tako da su dva dole, a dodatni ležajevi (treći i četvrti) su na sprat. Putnici koji nisu odabrali opciju smeštaja u kabine imaju „deck-chair“, odnosno jedan zatvoreni deo na brodu sa sedištima u kojem mogu da borave tokom noćne plovidbe. KABINA SE ISKLJUČIVO REZERVIŠE I PLAĆA U AGENCIJI 60 DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE! AGENCIJA ĆE PRILIKOM PRIJAVE PUTNIKA PONUDITI OVU OPCIJU PUTNIKU I VIŠE NEĆE PODSEĆATI PUTNIKE U VEZI KABINA!

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 2 od 21.02.2024

Jug Italije predstavlja onu pravu, autentičnu Italiju prepunu mirisa i ukusa, nasmejanih ljudi, i sunca. Ovde je Bog darivao zemlju maslinjacima, voćnjacima, vinovom lozom. Ovde vreme stoji, a sećanja naviru.

Vodimo vas na jug Italije, u pokrajine Pulja i Bazilikata. Naše putešestvije započinjemo brodom iz albanske luke Drač. A priču o jugu počinjemo u divnom Bariju, gradu Svetog Nikole. Narednih dana ćemo ekskurzirati po okolini i potkrivati prave dragulje koji će nam iz dana u dan razvlačiti usne u omeh.

Polinjano je divno malo letovalište na obali Jadranskog mora. Potnato je po jednoj od najčudnovatijih plaža u ovom delu Italije, potom po eksluzivnom hotelu i njegovom restoranu koji je ukrojen u stenu. Naravno, u Polinjanu morate zapevati čuveni hit „Volare“, jer je ovde upravo rođen veliki Domeniko Modunjo.

Monopoli je neodoljiv. Njegove uzane uličice, slikovita marina, divna plaža, sjajni restorani, neće vas ostaviti ravnodušnima.

Ostuni, ili „La citta Bianca“ – beli grad. Ovo mestašce se smestilo na vrhu jednog brdašca. Čim čovek kroči u njega promeni dimenziju. Ponajviše Ostuni nalikuje nekom grčkom tradicionalnom gradiću.

Leče je barokni biser Italije. Sasvim neverovatan grad sa palatama čije su fasade okićene baroknim bravurama. Tu su prodavnice, šarmantni restorani, divni ambijenti stvoreni za uživanje.

Alberobelo je sasvim sigurno najveća atrakcija Apulije, odnosno Pulje i čitavog juga Italije. Kupaste kućice „truli“ su sasvim neverovatne, a vi ćete imati utisak kao da ste u selu štrumfova.

Matera je grad u pokrajini Bazilikata. Poznata je kao napišteni grad sa starim delom koji se naziva Sasi. Stradanje Isusovo sa Mel Gibsonom je film koji je na ovom mestu sniman. Sve je u ovom gradu čudnovato.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL 3*, REGIJA BARI-BRINDIZI – hotel se nalazi u regiji Barija ili Brindizija. Standardne „budžet“ kategorije sa skromnim sadržajima i nivoom usluge. Sasvim sigurno nema luksuza, jer ovo putovanje ne krojimo tako da bi imali sjajan hotel. Sadržaji: recepcija, lobi, WiFi konekcija samo u javnim delovima objekta (slab i često van upotrebe), salon za doručak („buffet“/“samoposluživanje“ – slab i jednoličan doručak). Sobe sa kupatilom (fiksiran tuš, toalet, bez tuš-kabine, samo odvod), centralni grejno-aklimatizacioni sistem, bez mini-bara/frižidera, bez balkona i terasa. Ne preporučujemo smeštaj u trokrevetne sobe jer je treći ležaj pomoćni (fotelja na razvlačenje ili poljski žičani krevet).