Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Toskana 3 noćenja
Evropski gradovi

Toskana 3 noćenja

Od 139€

TOSKANA PUTOVANJE LETO 2022

 

Sa obilascima:  Cinque Terre, Sijena, San Điminjano i Firenca   Paket aranžman 6 dana autobusom + smeštaj u Montekatiniju na bazi 3 noćenja sa doručkom

 

termin putovanja

usluga

first minute

 

 3 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Bolonja-Montekatini-Beograd

Smeštaj u Montecatiniju hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Obaveznu boravišnu taksu u Montekatiniju - plaća se na recepciji 1€ po osobi/noći

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit

Individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI
Cinque Terre 35€

Sijena San Điminjano 30€
Firenca 25€

 

 1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 17h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Bolonje sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan BOLONJA - MONTEKATINI

U Bolonju dolazimo u prepodnevnim satima. Bolonja, univerzitetski grad, koji svojim posetiocima pruža pravo uživanje u kolonadama i zasvođenim ulicama, starim kućama od cigle sa drvenim krovovima, šarenim prozorima, restoranima... Razgledanje počinjemo od glavne ulice sa brojinim kolonadama, Trg Mađore, Neptunova fontana, Crkva Sv. Petronija, najpoznatiji tornjevi Asineli i Garisendi, kojima su nekada uticajne gradske porodice želele da pokažu svoju prevlast. Nakon obilaska slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazimo prema Montekatiniju. Po dolasku smestaj u hotel. U dogovoreno vreme polazak sa vodičem u šetnju i upoznavanje mesta. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan MONTEKATINI – CINQUE TERRE

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Nacionalni park Cinque Terre. Dolazak u La Speziu, mesto na obali Ligurskog mora odakle kreće voz za Cinque Terre. Obilazak pet šarenih gradića, gde ćete uživati u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovitom šarenilu kućica, šarmantnim restoranima i palžama na kojima se možete kupati... Svi putnici dobijaju voznu kartu koja važi neograničen broj puta u toku jednog dana. Slobodno vreme. U večernjim satima povratak u Montekatini. Noćenje

4. dan MONTEKATINI – SIJENA – SAN ĐIMINJANO

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Sijenu i San Điminjano. Po dolasku u Sijenu obilazimo Piazza del Campo, Gradsku kuću, crkvu San Domenico... Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak putovanja za San Điminjano, grad koji je zadržao svoj srednjovekovni izgled i 14 od nekadašnjih 70 tornjeva... Slobodno vreme u živopisnom toskanskom gradiću sa brojnim vinskim podrumima i suvenirnicama. U dogovoreno vreme povratak u Montekatini. Noćenje.

5. dan MONTEKATINI - FIRENCA

Doručak. Napuštamo hotel. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Firencu. Po dolasku u Firencu obilazak grada salokalnim vodičem: bazilika San Lorenco, Trg Duomo, Đotov zvonik, katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica, Stari most - Ponte Vecchio jedan od najpoznatijih mostova na svetu predstavlja simbol grada, prepun radnji i juvelirnica, Trg Sinjorija, Stara palata, statua Mikelanđelovog Davida, Galerija Ufici. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima povratak u Montecatini i polazak za Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

6. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Kraj usluga.

 

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja. Za odloženo plaćanje 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana ili administrativnom zabranom.

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel 4 You.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A

Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545 od 04.03.2022..

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Program br. 18 od 02.06.2022