Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Peruđa Putovanje 2023
Evropski gradovi

Peruđa Putovanje 2023

Od 199€

 PERUĐA

FESTIVAL ČOKOLADE

EUROCHOCOLATE

termin putovanja

cena aranžmana

first minute

18.10-22.10.2023

229€

199€

* first minute važi za rezervacije do 20.08.2023.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom turističke klase na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u banji Kjanćano Terme

 • Obilazak Orvieta i Peruđe prema programu

 • Povratnu kartu za mini-metro koja je potrebna za posetu Peruđi

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 800 dinara)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 65 €

 • Doplata za biranje sedišta u autobusu prilikom prijave za putovanje 15 € (pravilo je da se sedišta dodeljuju po datumu prijave za putovanje; ukoliko želite određeno sedište/red, potrebno je da to naglasite prilikom prijave kada će vam se uz doplatu obezbediti željeno sedište)

 • Obavezna doplata na licu mesta za boravišnu taksu koja za 2 noćenja iznosi 5 € po osobi

 • Doplata na licu mesta za funikular u Orvijetu (povratna karta 3 €)

   

  Fakultativni program (minimalan broj za realizaciju je 30 prijavljenih osoba):

 • Celodnevni izlet (9h – 21h) Spoleto-Asizi, prema programu 40 €

 

Program putovanja:

1. dan putovanja, sreda 18. oktobar

Polazak iz Beograda (Sava centar) u popodnevnim satima (oko 18h). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan putovanja, četvrtak 19. oktobar

Dolazak u prelepi grad Orvirto u prepodnevnim satima (oko 11h). Tročasovno zadržavanje. Odlazak funikularom (fakultativno) do starog grada i kraći organizovani obilazak uz razgledanje (bez poseta): bunar Sv. Patrika, Duomo – veličanstvena katedrala sa prelepom mermernom fasadom, Mavarski toranj, Narodna palata,... Slobodno vreme. Odlazak do banje Kjanćano. Smeštaj u hotel u popodnevnim satima (oko 16h). Odmor. Noćenje.

3. dan putovanja, petak 20. oktobar

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak u 9h na celodnevni fakultativni izlet. Odlazak u divni srednjovekovni grad Spoleto. Ovaj grad je pre svega poznat po svoja dva utvrđenja spojena fantastičnim mostom. Roka Albornocijana i trvđava mlinova su spojeni sa kamenim mostom visokim 82 metra. Sam grad odiše tipičnom srednjovekovnom atmosferom, i pravo je uživanje šetati se njegovim kamenim ulicama. Slobodno vreme 2 sata. Nastavak putovanja u 14h. Vožnja centralnim delom pokrajine Umbrija do prelepog grada Asizija. Dolazak oko 15h. Po dolasku obilazak grada koji predstvalja jedno od najvećih hodočasnih središta Italije. U ovom gradu se nalazi prelepa bazilika San Frančesko u kojoj su mošti Svetog Franje, osnivača franjevačkog reda rimokatoličke crkve. U Bazlici se nalaze fantastične freske iz 13. veka, rad Đota i Ćimabue. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu bazilici. Povratak u hotel do 21h. Noćenje.

4. dan putovanja, subota 21. oktobar

Doručak. Odjava iz hotela do 9h. Odlazak u Peruđu. Dolazak oko 10.30h. Po dolasku u novi deo grada (Pian di Massiano) sledi odlazak mini-metroom do starog grada (naravno da je gužva, festival je u toku!). Po dolasku u stari grad sledi kraći organizovani obilazak grada uz razgledanje: trg 4. Novembra sa Katedralom i divnom palatom Priorija, ulica Akvadukta... Slobodno vreme za uživanje u fantastičnoj atmosferi najvećeg festivala čokolade u Evropi, „Eurochocolate“. Festival se održava duž glavnog gradskog korza, na otvorenom. Individualni povratak na parking u donjem delu grada (Pian di Massiano) i polazak ka Srbiji u 21h. Noćna vožnja preko severne Italije i dalje preko Slovenije i Hrvatske.

5. dan putovanja, nedelja 22. oktobar

Povratak u Beograd u podnevnim satima. Kraj putovanja i usluga.

USLOVI PLAĆANJA:

- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije

- Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

- Čekovima građana – minimum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate zaključno sa 20.12.2023.

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

- U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br.470000054086 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „TRIGLAV OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 1 od 13.06.2023.

Putovanje u samo srce Italije odiše brežuljkastim krajolicima na kojima se nalaze slikoviti italijanski gradovi koje čemo obići na ovom fantastičnom putovanju. 

Eurochocolate festival je najveći festival čokolade u Evropi. Domaćin je naravno grad PERUĐA, dom čuvenih čokolada „Perugina“ i naravno svetski slavnog „Baci Perugini“. Posetiti grad u vreme ovog slatkog festivala svakako ostaje u najlepšem sećanju. Fešta koja će vam zagrejati srca i zasladiti dušu! A pored Peruđe, imaćemo prilike da uživamo u divnim malim gradovima Umbrije koje ćemo usput posetiti. Ovo je putovanje za prave sladokusce! Dobrodošli u Umbriju!

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel 3*, Kjanćano Terme – standardan „budžet“ hotel pozicioniran u široj zoni banje. Skroman sadržaj u vidu recepcije, malog lobija, aperitiv bara, salona za poluženje doručka (slab i jednoličan). Sobe su male, bez balkona, sa kupatilom i TV.