Provansa Lavanda tura
Provansa Lavanda tura
Provansa Lavanda tura
Provansa Lavanda tura
Provansa Lavanda tura
Evropski gradovi

Provansa Lavanda tura

Od 299€

PROVANSA PUTOVANJE 2024

LAVANDA TURA

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

07.07-13.07.2024

299€

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji (kompletna oprema, a/c, a/v)

 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 2* u regiji Provanse (Oranž, Avinjon, Eks, Marselj) (doručak je tipa samoposluživanja, kontinentalni; jednoličan i slab)

 • 1 noćenje sa doručkom u regiji Kranjske oblasti u Sloveniji u hotelu sa 3* (doručak „buffet“/samoposluživanje

 • Smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja; 1/2+1 sobe su dvokrevetne sa jednim francuskim ležajem ili sa dva odvojena ležaja + treći pomoćni ležaj koji je manjih dimenzija i može ugrozi komfor trećoj osobi

 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

 • Usluge turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove, ulaznice za muzeje i druge turističke objekte i sve ostalo što nije obuhvaćeno cenom aranžmana

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje sa pokrićem 30.000 € (može se dobiti u agenciji pre samog putovanja po ceni od 1.400 dinara za osobe -75, odnosno oko 2.800 dinara za osobe +75)

 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 135 € (isključivo na upit)

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu – 80 €

 • Obavezna turistička taksa koja iznosi ukupno 20 € za 4 noćenja, po osobi) – plaćanje na licu mesta

 • Fakultativne izlete navedene u programu putovanja (minimalni broj za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 30 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta ili uvećanja cene izleta shodno broju prijavljenih). Prijava i plaćanje izleta je isključivo na licu mesta našem predstavniku.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Sent Mari de la Mer - Salon – 50 €

 • Muzej lavande sa ulaznicom – Opatija Senank sa ulaznicom i vođenom turom na engleskom (bez prevoda) - Gord – 65 €

 • Obanj sa Muzejom legije stranaca – 45 €

Program putovanja:

1. dan (nedelja 7. jul)

Polazak Beograda u popodnevnim satima (oko 17h; Sava centar). Noćna vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Italije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan (ponedeljak 8. jul)

Prepodnevno putovanje preko oblasti severne Italije i Azurne obale. Pauze pravimo na svakih 3-4 sata vožnje i naravno sam put činimo zanimljivijim sa pričama o Liguriji i divnoj Azurnoj obali... Nastavak putovanja ka Provansi. Smeštaj u hotel u regiji u popodnevnim satima. Odmor. Noćenje.

3. dan (utorak 9. jul)

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h-21h). Putovanje preko živopisnih predela departmana „Buš-du-Ron“ („Usta Rone“) – delta reke Rone, jednog od najživopisnijih delova Provanse. Odlazak u malo ribarsko seoce Sant Mari de la Mer poznatog kao najveće romsko hodočasno mesto Evrope. Po dolasku sledi kraća šetnja do Ciganskog trga (Place des Gitans), svetilište Svete Sare,... Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šetnju uz more... Nastavak putovanja u 14.30h. Odlazak do živopisnog provansalskog grada Salon. Po dolasku sledi obilazak grada uz razgledanje: Imperatorov zamak, crkva Sv. Mihajla iz 12. veka, crkva Sv. Lavrentija u kojoj se nalazi grob slavnog proroka Nostradamusa, Fontana mahovine,… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak ka hotelu u 19.30h. Povratak oko 21h. Noćenje.

4. dan (sreda 10. jul)

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (8.30h-22h). Polazak ka provansalskoj provinciji uz usputno uživanje u sjajnim pejzažima... Odlazak do mestašca Kustule i poseta Muzeju lavande uz razgledanje interesantne postavke i upoznavanje sa uzgojom ove plemenite biljke. Nakon obilaska muzeja odlazak do Opatije Senank oko koje se prostiru najlepša polja lavande u Provansi. Poseta opatiji uz specijalnu turu vođenja kroz opatiju (Poseta traje oko 2 sata; engleski). Nakon obilaska opatije, odlazak do gradića Gord, po mnogima najlepšeg srednjovekovnog naselja u Provansi. Nalazi se na obroncima planine sa koje se prža prelep pogled na Luberon. Obilazak srednjovekovnog zamka koji stražari od 10. veka gradom. Šetnja slikovitim ulicama i uživanje u panorami. Slobodno vreme (2,5 sata) za lutanje i uživanje, Povratak ka hotelu uz vožnju kraj divnih polja lavande... Povratak u hotel do 22h. Noćenje.

5. dan (četvrtak 11. jul)

Doručak. Odjava iz hotela do 10h. Odlazak do Marselja i po dolasku sledi organizovani obilazak grada uz razgledananje: Katedrala, le Panier kvartovi, Stara luka sa srednjovekovnim tvrđavama, mesto atentata na kralja Aleksandra,... Slobodno vreme za individualne aktivnosti i vožnju malim turističkim vozom do katedrale Notr Dam de la Gar smeštene na vidikovcu odakle se pruža nestvaran pogled na čitav grad i Marseljski zaliv. Popodne, tročasovni fakultativni izlet vozom do obližnjeg Obanja sa posetom jedinstvenom Muzeju Legije stranaca. Povratak u Marselj. Polazak ka Sloveniji oko 22h. Noćna vožnja preko južne Francuske, Ligurije i severnog dela Italije...

6. dan (petak 12. jul)

Dolazak u Regiju Kranjske u podnevnim časovima. Smeštaj u hotel u regiji. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.

7. dan (subota 13. jul)

Doručak. Odjava iz hotela do 9h. Odlazak do prelepog Bledskog jezera. Slobodno vreme za uživanje u fantastičnom ambijentu, krstarenje jezerom, posetu srednjovekovnom Blejskom gradu, za čuvene krempite... Polazak sa Bleda u 15 časova. Vožnja preko Hrvatske. Povratak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

- Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

- Čekovima građana – minimum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate.

- Platnim karticama

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

- U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Francuske i Slovenije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

   

Program je autorsko delo Dragana Subotića ®

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Cenovnik broj 2 od 04.04.2024.

Za Provansu kažu da njeni pejzaži bude snove i čula. Pod ljubičastom bojom lavandinih cvetova, srebrnastosivom bojom stabala masline, narandžastim i cvetnim tonovima zemlje i makova, žutom bojom suncokreta i plavom bojom neba mešaju se mirisi divlje majčine dušice i ruzmarina, žalfije, origana i lavande. U ovom slikovitom delu južne Francuske svakom će srce zaigrati kada vidi predeo i oseti sve opojne mirise.

Tu su čuvena nepregledna polja pod lavandom, koja predele u Provansi posebno čine lepim leti.

Veliki slikari, kao što su Sezan, Van Gog i Pikaso bili su očarani pejzažima i svetlošću koje pruža Provansa...

Ovo je sasvim novo i jedinstveno putovanje u Provansu u vreme cvetanja lavande, a lavandi smo i posvetili ovo putešestvije.

Posetićemo Sent Mari, mediteranski gradić poznat po ciganima, potom divnu opatiju Senank koja se pojavljuje na reklamnim plakatima Provanse sa svojim lepim poljem lavande, tu je i Gord, gordi grad sa kamenim palatama i neverovatnim pogledima. Marselj za kraj, kao i neobični Obanj. Da putovanje bude što manje naporno, odlučili smo se da se u povratku odmorimo u Sloveniji.

Bienvenue en Provence!

 

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL IBIS BUDGET 2*, regija Avinjona ili sličan

https://all.accor.com/hotel/5319/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

Hotel se nalazi u regiji Avinjona, skroman hotel sa skromnim sadržajima i uslugama. Podeljen je u nekoliko depadansa i glavnu zgradu sa salonom za doručak („buffet“/samoposluživanje – slatko-slani, jednoličan i skroman, kako je to i uobičajeno za Francusku i „budžet“ hotele sa 2*). Sobe su male, dvokrevetne sa dva odvojena ležaja ili sa jednim francuskim ležajem za dvoje. Treći ležaj je ili na sprat, ili u vidu žičanog kreveta manjih dimenzija ili u vidu fotelje na razvlačenje. Sve sobe imaju malo kupatilo sa tuš/wc, TV Cab. WiFi je ograničen na glavnu zgradu, i dosta je slab i nepouzdan, te ukoliko vam je internet presudan, pre samog putovanja kod vašeg nacionalnog operatera kupite „roming“ dodatak.

HOTEL „GRAJSKI DVOR“ 3*, Radovljica ili sličan, https://www.grajski-dvor.si/

Hotel se nalazi u strogom centru Radovljice, na samo 100 m od ulaza u glavnu pešačku i trgovačku zonu grada. Nedaleko od hotela nalazi se zona sa kafeima, barovima, restoranima, mini marketi… Hotel poseduje recepciju otvorenu 24 sata, WiFi zonu, salon za posluženje doručka („buffet“/samoposluživanje; dosta dobar doručak),… Sobe su male, sa starim nameštajem i sve poseduju kupatilo sa tuš-WC, TV Sat, centralno grejanje/klima…