Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Beč 2 noćenja
Dan primirja

Beč 2 noćenja

 BEČ PUTOVANJE 2024

Sa fakultativnim obilascima: dvorac Šenbrun i Parndorf

U PRIPREMI 

termin putovanja

usluga

cena aranžmana

first minute

       

ARANŽMAN OBUHVATA:

autobuski prevoz na relaciji Beograd-Beč-Beograd

smeštaj u hotelu Eventhotel Pyramide 4* Eventhotel Pyramide & Congress Center | Offizielle Website (eventhotel-pyramide.com)

u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem, usluga je dva noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto

vodiča tokom putovanja

troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

međunarodno putno zdravstveno osiguranje

dvorac Šenbrun - Grand tura 30€ odrasli, 25€ deca (ulaznica i audio vodič na srpskom jeziku)

izlet za Parndorf 10€

individualne troškove

 PUTOVANJE BEČ 2 NOĆENJA

1. dan BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA

Sastajemo se u 21.45h, iz Beograda polazimo u 22:00h, iz Novog Sada oko 23:15. Subotica oko 1h. Vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan BEČ

Prepodnevni dolazak u Beč. Sledi panoramsko razgledanje grada: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca - Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, gradska kuća... Slobodno vreme za individualne obilaske ili šetnja sa sa vodičem kroz dvorišta palate Hofburg do rimskih iskopina i Kohlmarkta, nastavljamo Grabenom sve do Katedrale Svetog Stefana. Po završenom razgledu odlazak u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan BEČ - OUTLET PARNDORF

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativne posete tržnom centru Parndorf, koji je poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki kao što su Adidas, Nike, Reebok, Desigual, Armani, Bogner, Burberry, Ecco, Lacoste, Esprit, Tommi Hilfinger i još mnogi drugih. Slobodno vreme za kupovinu. U poslepodnevnim satima povratak u Beč. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Noćenje.

4. dan BEČ - ŠENBRUN

Doručak. Odjavljujemo se iz hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun, letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska povratak u centar Beča. Slobodno vreme za Saher tortu, Melange kafu, vožnju kočijama ili šetnju. U večernjim satima polazak za Srbiju.

5. dan SUBOTICA - NOVI SAD - BEOGRAD

Dolazak u Suboticu, Novi Sad i Beograd u jutarnjim satima.

Kraj programa.

 USLOVI PLAĆANJA:

Gotovinsko plaćanje 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja

čekovima građana ili administrativnom zabranom

Preko računa uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izlet nije obavezni deo programa i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 15:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Austrije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, minibar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

Provedite vikend u Beču, gradu neprolazne lepote, koji je sinonim za umetnost, eleganciju i luksuz. Nakon što vidite samo deo njegovih četvrti poželećete da se ponovo u njega vratite. Dopustite Beču da vas osvoji, kao što svake godine osvaja nekoliko miliona turista. Paket aranžman obuhvata hotelski smeštaj 2 noćenja sa doručkom i prevoz.