Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Kapadokija Ankara i Istanbul
Dan primirja

Kapadokija Ankara i Istanbul

PUTOVANJE KAPADOKIJA 2023

Sa obilascima: Ankare i Istanbula, dolina Kapadokije, Avanosa, manastira Selime, podzemini gradovi i let balonom. Paket aranžman 5 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz

termin putovanja

cena aranžmana

first minute

     

POPUSTI:

dete do 12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20% , ima svoje mesto u autobusu i sopstveni ležaj.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Ankari, hotel 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 sobama
smeštaj u Kapadokiji – Urgup hotel sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 sobama
smeštaj u Istanbulu, hotel Sahinler, hotel Bosna sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 sobama
obilaske prema programu Ankara
obilaske prema programu Kapadokija
obilaske prema programu Istanbul
vodiča tokom putovanja
troškove organizacije i realizacije programa

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
fakultativne izlete
putno zdravstveno osiguranje
doplata za 1/1 sobu - na upit
individualne troškove
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
Doline Kapadokije 30€
Kajmakli, Ihlara, Selime, Dolina golubova 40€
Goreme, Učhisar 40€
Let balonom 120-150€
Paket izleta za Kapadokiju (bez letenja balonom) 100€ - prijave u agenciji
Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 20€
Obilazak Plave džamije, Hipodroma, Aja Sofije, Topkapi palate - sa ulaznicom i loklanim vodičem 35€

1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 12h. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
2. dan ANKARA
Dolazimo u Ankaru u prepodnevnim satima i smeštamo se u hotel. U dogovoreno vreme krećemo u šetnju gradom sa lokalnim vodičem. Noćenje.
3. dan ANKARA- KAPADOKIJA
Doručak. Napuštamo hotel. Nastavljamo naše putovanje ka Kapadokiji i usput svraćamo do jezera Tuz Golu, slano jezero. Količina soli koja se izvadi iz jezera podmiruje 70% stanovnika Turske. Nastavljamo naše putovanje i u Kapadokiju stižemo u večernjim satima. Smeštamo se u hotel. Noćenje.
4. dan LET BALONOM - DOLINE KAPADOKIJE - AVANOS
Rano ujutru sa prvim zracima sunca, dan započinjemo doživljajem koji se pamti ceo život. Letimo balonom iznad veličanstvene Kapadokije. Iz ptičje perspektive posmatramo čudesnu igru, sunca i senki, koja se odvija ispod nas. Nakon leta se vraćamo u hotel na doručak. Sledi nova avantura. Fakultativni izlet u doline Kapadokije. Skoro sve doline koje smo posmatrali iz vazduha upoznajemo na zemlji. Prva nam je dolina Pašabagi ili dolina monaha. Već na samom početku ćete imati priliku da uzivate izbliza neverovatnim formacijama vilinskih dimnjaka. U sledećoj dolini pustite mašti na volju jer upravo idemo u dolinu Dervent, ili dolinu imaginacije. Put nas dalje vodi u Avanos, gradić poznat po izdradi grnčarije. Slobodno vreme za ručak. Nastavljamo prema vidikovcu iznad doline ljubavi. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan KAJMAKLI - DOLINA IHLARA - SELIME - DOLINA GOLUBOVA
Doručak. Slobodno vreme ili polazak na fakultativni obilazak mističnog podzemlja Kapadokije. Istražićemo Kajmakli, jedan od gradova koji je skriven ispod zemlje. Lavirint uskih prolaza i prostorija su služili za skrivanje stanovništva od invazija, a danas su prava pustolovina za posetioce. Naš izlet nastavljamo prema dolini Ihlara. Poznata je po crkvama u pećinama iz vizantijskog perioda. Pravimo pauzu za ručak. Nakon predaha mastavljamo prema manastiru Selime koji je najveći manastir uklesan u steni u celoj Kapadokiji. U povratku se zaustavljamo kod vidikovca odakle posmatramo dolinu golubova. Po završenom obilasku povratak u hotel. Noćenje.
6. dan GOREME - UČHISAR - ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Istanbul ili fakultativni izlet u Goreme, gradić koji je smešten u krajoliku neobičnih vulkanskih stena. U mnogim stenama se nalaze divne freske iz vizantijskog perioda. Nastavljamo prema Učhisaru. Sa tvrđave se pruža predivan panoramski pogled na okolinu i planinu Erdžijas. Po završenom obilasku slobodno vreme. Polazak za Istanbul u večernjim satima. Noćna vožnja.
7.dan ISTANBUL
Dolazimo u Istanbul u prepodnevnim satima i krećemo sa upoznavanjem dela grada gde smo smešteni. Smeštamo se u hotel posle 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Slobodno vreme. Noćenje
8. dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom sa lokalnim vodičem. Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu, obilazak Carigradske Patrijaršije. Mogucnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.
9. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.
Kraj usluga. 

USLOVI PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

VAŽNE NAPOMENE:
Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.


OPŠTE NAPOMENE:
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije ili odredišne destinacije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545 od 04.03.2022..
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska
Program br. 12 od 06.05.2022

Kapadokija, zemlja lepih konja, je čudesno područje koje se nalazi u oblasti centralne Anadolije u Turskoj. Jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija zbog neopisive lepote kamenih dimnjaka, podzemnih gradova, pećina i šarenih balona.

Dolina ljubavi, Dolina golubova, Dolina mašte, muzeji na otvorenom, neverovatni pejzaži su samo deo onoga što vas očekuje na ovom fenomenalnom putovanju.

USLOVI ZA ULAZAK U ZEMLJU

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje