Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Beč Nova godina 2023
Nova godina

Beč Nova godina 2023

Od 49€

 BEČ NOVA GODINA 2023

 

termin putovanja

cena aranžmana

specijalna ponuda

30.12-01.01.2023

59€

49€

ARANŽMAN OBUHVATA:
Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Parndorf-Beč-Beograd
Vodiča tokom putovanja
Troškove organizacije i realizacije programa
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 450,00 dinara
Fakultativni izlet do Šenbruna 5€
Individualne troškove

1. dan BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA

Polazak iz Beograda oko 21h, iz Novog Sada oko 22:15, Subotica oko 23:20h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan OUTLET PARNDORF - BEČ www.designeroutletparndorf.at

Prepodnevni dolazak u Outlet Parndorf, koji se nalazi na par kilometara od granice sa Mađarskom. Outlet Parndorf je veoma poznat u Evropi, a sve više i kod nas, po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki kao što su Adidas, Nike, Reebok, Desigual, Armani, Bogner, Burberry, Ecco, Lacoste, Esprit, Tommi Hilfinger i još mnogi drugih. Slobodno vreme za šoping u trajanju od 3 sata. Polazak za Beč. Po dolasku u Beč sledi panoramsko razgledanje Beča: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, gradska kuća, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza... Fakultativni odlazak do dvorca Šenbrun, letnje rezidencije Habsburgovaca, šetnja prelepim parkom (ulaz u dvorac nije predviđen). Nakon obilaska slobodno vreme u centru Beča. DOČEK NOVE GODINE.  Vreme predviđeno za povratak je oko 2h.

3. dan BEOGRAD

Dolazak u Suboticu, Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa.

NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izlet nije obavezni deo programa i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.
Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.


OPŠTE NAPOMENE:
Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi 3 meseca od dana povratka sa putovanja.gencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000054086 od 01.10.2022.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska
Program br. 38 od 21.11.2022.

Putovanja nikad previše, pa vikende često iskoristimo za posetu najlepšim evropskim gradovima, kad god se ukaže povoljna prilika. Ovog puta vodimo vas u Beč na lepom plavom Dunavu. Jedan od najraskošnijih evropskih gradova i jedan od gradova gde naši turisti rado idu. Uživajte panoramskom razgledanju prelepih kulturnih spomenika, istorijskih građevina, u obilasku dvorca Šenbrun, u ukusu Saher torte, vožnji kočijama, a možete uživati i u šopingu u Parndorfu i stalnim rasprodajama!

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje