Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom
Uskrs

Toskana Uskrs 2025 Putovanje Autobusom

TOSKANA 3 NOĆENJA

PUTOVANJE ZA USKRS 2025

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

FIRST MINUTE

   

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navdenoj relaciji (autobus visoke turističke klase sa kompletnom opremom, a/v, a/c)

 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Montekatiniju (samoposluživanje)

 • Smeštaj u dvokrevetne sobe ili dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem (1/2+1 sobe; pomoćni ležaj je manjih dimenzija od redovna dva, i može biti u vidu kauča, fotelje na razvlačenje i sl.)

 • Obilaske prema programu (Bolonja) uz tumačenje profesionalnog turističkog vodiča

 • Usluge profesionalnog turističkog vodiča

 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte

 • Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od 1000 dinara za osobe starosti od 16-70 god; odnosno 2000 dinara za osobe 70+)

 • Doplatu za smeštaj u jednokrevetnoj sobi 60 € - na upit

 • Doplata za dodatno sedište u autobusu radi većeg komfora 70 €

 • Doplata za biranje sedišta u autobusu prilikom prijave za putovanje 15 € (pravilo je da se sedišta dodeljuju po datumu prijave za putovanje; ukoliko želite određeno sedište/red, potrebno je da to naglasite prilikom prijave kada će vam se uz doplatu obezbediti željeno sedište)

 • Gradska turistička taksa koja koja za sva 3 noćenja iznosu 6 €

 • Fakultativne izlete navedene u programu putovanja (minimalni broj za realizaciju svakog od ponuđenih izleta je 30 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta ili uvećanja cene izleta shodno broju prijavljenih). Prijava i plaćanje izleta je isključivo na licu mesta našem predstavniku.

 

Fakultativni izleti u ponudi:

 • Celodnevni izlet Cinque Terre 40€. Izlet će se realizovati sa polaskom iz hotela u 9h. Cena ovog izleta obuhvata autobuski prevoz, karte za voz, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove. Obićićemo Riomađore, Manarolu, Korniliju, Vernacu i Monteroso.

 • Celodnevni izlet u San Điminjano i Sijenu - 35€. Izlet će se realizovati sa polaskom iz hotela u 9h, i povratkom u Montekatini oko 19h. Cena ovog izleta obuhvata prevoz, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove.

 • Celodnevni izlet Firenca - 30€. Izlet će se realizovati sa polaskom iz hotela u 10h. Cena ovog izleta obuhvata prevoz, obilaske prema programu, usluge turističkog vodiča i sve lokalne takse i troškove.

PAKET IZLETA (svi izleti) PO SNIŽENOJ CENI: 90 €

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 18h. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju do Bolonje sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan BOLONJA - MONTEKATINI

U Bolonju dolazimo u prepodnevnim satima. Bolonja, univerzitetski grad, koji svojim posetiocima pruža pravo uživanje u kolonadama i zasvođenim ulicama, starim kućama od cigle sa drvenim krovovima, šarenim prozorima, restoranima... Razgledanje počinjemo od glavne ulice sa brojinim kolonadama, Trg Mađore, Neptunova fontana, Crkva Sv. Petronija, najpoznatiji tornjevi Asineli i Garisendi, kojima su nekada uticajne gradske porodice želele da pokažu svoju prevlast. Nakon obilaska slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazimo prema Montekatiniju. Po dolasku smestaj u hotel. U dogovoreno vreme polazak sa vodičem u šetnju i upoznavanje mesta. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan MONTEKATINI - SIJENA - SAN ĐIMINJANO

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Sijenu i San Điminjano. Po dolasku u Sijenu obilazimo Piazza del Campo, Gradsku kuću, crkvu San Domenico... Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak putovanja za San Điminjano, grad koji je zadržao svoj srednjovekovni izgled i 14 od nekadašnjih 70 tornjeva... Slobodno vreme u živopisnom toskanskom gradiću sa brojnim vinskim podrumima i suvenirnicama. U dogovoreno vreme povratak u Montekatini. Noćenje.

4. dan MONTEKATINI - CINQUE TERRE

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet u Nacionalni park Cinque Terre. Dolazak u La Speziu, mesto na obali Ligurskog mora odakle kreće voz za Cinque Terre. Obilazak pet šarenih gradića, gde ćete uživati u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovitom šarenilu kućica, šarmantnim restoranima... Svi putnici dobijaju voznu kartu koja važi neograničen broj puta u toku jednog dana. Slobodno vreme. U večernjim satima povratak u Montekatini. Noćenje

5. dan MONTEKATINI - FIRENCA

Doručak. Napuštamo hotel. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Firencu. Po dolasku u Firencu obilazak grada sa lokalnim vodičem: bazilika San Lorenco, Trg Duomo, Đotov zvonik, katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica, Stari most - Ponte Vecchio jedan od najpoznatijih mostova na svetu predstavlja simbol grada, prepun radnji i juvelirnica, Trg Sinjorija, Stara palata, statua Mikelanđelovog Davida, Galerija Ufici. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima povratak u Montecatini i polazak za Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

6. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Kraj usluga.

USLOVI PLAĆANJA:

- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

- Gotovinski – uplata minimum 40% na ime rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska;

- Čekovima građana – minimum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak čekovima u 4 jednake mesečne rate.

- Administrativnom zabranom – minumum 50% od cene aranžmana se uplaćuje pre polaska, ostatak je moguće platiti u 4 jednake mesečne rate.

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

- U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 • Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 • Putnici treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa TAS standardom. Organizator putovanja je turistička agencija TRAVEL4YOU, Njegoševa 37, Zemun, matični broj 21107131. Licenca broj: OTP A-22/2022. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu POLISU OSIGURANJA br. 30000036907 (osigurana suma u visini od 30.000€) osiguravajućeg društva „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.“

 

Toskana jednostavno obara lepotom krajolika, ali i bogatom kulturom, a sve je to upakovano u jednu savršenu romantiku. Kolevka umetnosti, istorije i kulture je puna vila i starih kamenih kuća okruženih čempresima koje i danas odolevaju zubu vremena i nalaze se na jednim od najlepših slikama i fotografijama Italije. Gradovi Toskane pravi su primeri renesansne umetnosti, veličanstvenih trgova i brojnih kulturnih i istorijskih znamenitosti. Idilični zaseoci, brojne vile, dvorci i seoska imanja - sve to dočarava savršenu sliku ove regije.

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL MIRO 3*, Montekatini terme ili sličan

Hotel Miro se nalazi u centru Montekatinija, u blizini termalnih kupatila. Poseduje recepciju otvorenu 24 sata, salon za posluženje doručka, lobi sa dnevnim boravkom, aperitiv bar. Sobe su klimatizovane i sadrže TV, sef, mini-bar i opremljeno kupatilo.