Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Prag 2 noćenja
Evropski gradovi

Prag 2 noćenja

PUTOVANJE PRAG 

 

Sa obilascima: Karlove Vari i Drezden. Paket aranžman 5 dana autobusom + smeštaj u hotelu na bazi 2 noćenja sa doručkom.

CENOVNIK U PRIPREMI

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Prag-Beograd

Smeštaj hotel 3*, sobe 1/2 i 1/3 na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Obilaske prema programu u pratnji lokalnog vodiča

Pratioca grupe tokom putovanja

Troškove organizacije i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Fakultativni izlet za Karlove Vari 25€, izlet u Drezden 30€

Doplata za 1/1 sobu – na upit

Individualne troškove

 

 

 

 

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 18h, iz Novog Sada oko 19:15h. Vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan PRAG
Dolazimo u Prag u jutarnjim satima i krećemo u lepu pešačku turu sa lokalnim vodičem. Obilazak započinjemo od Hradčana – baroknog dvorca koji je i najveći na svetu, u sklopu Praškog hrada još i katedrala Sv. Vita, kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, Zlatna ulica. Polako se spuštamo prema Karlovom mostu... Nastavljamo ka Starogradskom trgu gde je gradska većnica sa Astronomskim časovnikom, spomenik Janu Husu, crkva Sv. Nikole, Tinska crkva... Nastavljamo ka Vaclavskom trgu i parkingu gde nas čeka autobus... Smeštamo se u hotel. Upoznali smo vas sa gradom pa slobodno vreme možete da iskoristite i sami odete do centra. Noćenje.

3. dan DREZDEN
Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena. Drezden, grad koji se ponovo digao iz pepela i koji se nalazi se na istoku Nemačke. Zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan je Firencom na Elbi. Obilazak starog gradskog jezgra: Brilova treasa, Albertinum, umetnička akademija, Saksonski parlament, crkva Svetog Trojstva, opera Zemper, Cvinger... Slobodno vreme u i preporuka za odlazak u Prager ulicu gde je šoping zona sa trgovačkim centrima. U večernjim satima povratak u Prag. Noćenje.

4. dan KARLOVE VARI
Doručak. Napuštamo hotel. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Karlove Vari. Karlove Vari su najpoznatije srednjoevropsko banjsko i turističko mesto u kojem su boravile mnogobrojne poznate ličnosti. U bajkovitim Karlovim Varima obilazimo termalne izvore, Rusku crkvu i sledi mnogo interesantnih priča... U poslepodnevnim satima povratak za Prag. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Vožnja kroz Češku, Slovačku, Mađarsku i Srbiju sa usputnim zadržavanjem radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.
Kraj usluga.

 

 

 

 

Uslovi plaćanja:

 

 

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.
Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.
OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Češke. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.


Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545 od 04.03.2022..
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Prag važi za jedan od najdivnijih gradova Evrope, zato provedite u njemu jedan divan vikend!
Iskoristite priliku da prošetate i razgledate impresivne građevine i arhitekturu češke prestonice. Očaraće vas praški dvorac Hradčani, crkve, katedrale, muzeji, pivnice.... Ne propustite da posetite Karlov Most, gradsku većnicu sa astronomskim časovnikom, Vaclavski trg i još mnogo toga.
Svakako vredi krenuti i na izlet do bajkovitih Karlovih Vari i prelepog Drezdena.