Trebinje-  nostalgično putovanje
Trebinje-  nostalgično putovanje
Trebinje-  nostalgično putovanje
Trebinje-  nostalgično putovanje
Trebinje-  nostalgično putovanje
Evropski gradovi

Trebinje- nostalgično putovanje

NOSTALGIČNO PUTOBVANJE TREBINJE 2022

 

Sa obilascima: Višegrad, Mostar, Sarajevo + fakultativni izlet u Dubrovnik.

Paket aranžman 3 dana autobusom + smeštaj u hotelu na bazi 2 noćenja sa doručkom.

 

termin putovanja

usluga

cena aranžmana

 

2 noćenja sa doručkom hotel 3* + autobuski prevoz

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Trebinju hotel sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama

obilaske prema programu: Višegrad, Trebinje, Mostar i Sarajevo

pratioca grupe tokom putovanja
troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

boravišna taksa u hotelu 1.5 eur po osobi i noći

putno zdravstveno osiguranje

doplata za 1/1 sobu - na upit
ulaznice za muzeje i crkve

individualne troškove

FAKULTATIVNE IZLETE:

Manastir Hercegovačka Gračanica i Manastir Tvrdoš 5€

Dubrovnik 15€

1 dan BEOGRAD - VIŠEGRAD - TREBINJE

Polazak iz Beograda u 6h. Dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Višegrad oko 12h. Obilazak Andrićgrada koji je nastao kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjovekovnom gradu inspirisanog delima i likovima nobelovca Ive Andrića. Poseta čuvenom mostu, koji predstavlja arhitektonsko čudo tog vremena. Nastavak puta ka Trebinju preko nacionalnog parka Sutjeska. Dolazak u Trebinje oko 19h. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2 dan TREBINJE - DUBROVNIK

Doručak. Obilazak Trebinja: Stari grad - Kastel, Anđelkina kapija, Osman pašina i Careva džamija iz 18. veka, poseta gradskom trgu i gradskoj pijaci. Nastavljamo šetnju kroz Gradski park sa mnoštvom spomenika koje je čuveni pesnik Jovan Dučić poklonio svom gradu. Obilazak Saborne crkve sa početka 20. veka. Fakultativni izlet: iza manastirskih zidina, Hercegovačka Gračanica i manastir Tvrdoš. Poseta Hercegovačkoj Gračanici odakle se pruža bajkovit pogled na čitav grad. Nastavak puta u manastir Tvrdoš. Obilazak Manastira. Nakon razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti.

U ranim poslepodnevnim satima fakultativni polazak u Dubrovnik. Grad jedinstvene kulturne istorije, svetski poznate kulturno-spomeničke baštine i lepote. Slobodno vreme za obilazak Franjevačkog manastira sa najstarijom apotekom u Evropi, Dominikanskog manastira u kome se nalazi Ticijanova slika Marije Magdalene, palate Sponza - bivša carinarnica, kneževog dvora, Orlandovog stuba, pravoslavne crkve, ulice Stradun i Prijeko, gradske zidine sa kulama, medju kojima je najlepša Minčeta. Povratak u Trebinje. Noćenje.

3 dan TREBINJE - MOSTAR - SARAJEVO - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Mostar. Kulturno istorijska šetnja gradom na Neretvi. Grad sa svojim uskim kaldrmisanim ulicama, remek je delo islamske arhitekture. Nakon obilaska, slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme povratak za Trebinje i nastavak puta za Sarajevo. Po dolasku u Sarajevo razgledanje grada: Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, mesto na kom je na Vidovdan 1914. godine Gavrilo Princip izvršio atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Razgledanje Bezistana - prekrivena pijaca u kojoj se nekada prodavala skupocena svila iz Burse, Gazi Husref begove džamija iz 16. veka najveća i najlepša džamija u ovom delu Evrope. Polazak za Beograd u dogovoreno vreme. Očekivani dolazak u Breograd je oko ponoći. Kraj programa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak na rate čekovima ili administrativnom zabranom.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:
Putnici koji pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju druge države, pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane turističke asocijacije Bosne i Hercegovine. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.3.2022 kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Da li ste zaljubljenik u Trebinje i njegove prirodne lepote? Želite da vidite slavne platane, prošetate obalom Trebišnjice ili možda upoznate delove Trebinja o kojima se ne zna dovoljno, a imaju mnogo toga za reći. Trebinje je onakvo kakvo jeste, mediteranski grad sa mirisom soli bez mora, u toku leta prebukirano i živo, a ostatak godine uspavano.
Bajkovit grad je kroz istoriju bio kulturni i duhovni centar istočne Hercegovine. Staro istorijsko jezgro i obližnji nekada utvrđeni gradovi nam govore o bogatoj i burnoj prošlosti, a obližnji manastiri o njegovoj duhovnosti.