Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Beč Božićni market
Evropski gradovi

Beč Božićni market

Od 39€

 BEČ BOŽIĆNI MARKET 2022

Sa obilaskom Outleta Parndorf i dvorca Šenbrun

termin putovanja

cena aranžmana

first minute

25.11-27.11.2022

49€

39€

02.12-04.12.2022

49€

39€

09.12-11.12.2022

49€

39€

16.12-18.12.2022

49€

39€

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Parndorf-Beč-Beograd

Vodiča tokom putovanja

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Fakultativni izlet do Šenbruna 5€

Individualne troškove

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA
Sastajemo se u 22:15h, polazimo u 22:30h, iz Novog Sada kod Lokomotive u 23:45. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan OUTLET PARNDORF - BEČ
Prepodnevni dolazak u Outlet Parndorf, koji se nalazi na par kilometara od granice sa Mađarskom. Outlet Parndorf je veoma poznat u Evropi, a sve više i kod nas, po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki kao što su Adidas, Nike, Reebok, Desigual, Armani, Bogner, Burberry, Ecco, Lacoste, Esprit, Tommi Hilfinger i još mnogi drugih. Slobodno vreme za šoping u trajanju od 3 sata. Polazak za Beč. Po dolasku u Beč sledi panoramsko razgledanje Beča: Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, gradska kuća, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza... Fakultativni odlazak do dvorca Šenbrun, letnje rezidencije Habsburgovaca, šetnja prelepim parkom (ulaz u dvorac nije predviđen). Nakon obilaska slobodno vreme u centru Beča za Saher tortu, Melange kafu, vožnju kočijama... Sastanak grupe u večernjim satima. U povratku svraćamo po putnike koji su ostali u Parndorfu i nastavljamo putovanje prema Srbiji.

3. dan BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima.
Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:
Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Parndorf-Beč-Beograd
Vodiča tokom putovanja
Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 300,00 dinara
Fakultativni izlet do Šenbruna 5€
Individualne troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izlet nije obavezni deo programa i zavisi od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.
Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.3.2022 kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Program br. 10 od 04.05.2022

 

Beč je poznat kao grad iz bajke i idealan je za božićni market. Njegova arhitektura i bogatstvo čine ga sjajnim izborom za milione posetilaca svake godine. Svetla koja svetlucaju iz različitih ukrasa daju gradu nostalgičan i romantičan izgled. Tokom četiri nedelje pred Božič oko 25 različitih marketa je postavljeno u prelepoj prestonici Austrije. Romantičnom šarmu Beča doprinosi 150 ukrašenih štandova gde prodaju sve od božićnih ukrasa, slatkih medenjaka, rukotvorina do aromatičnih toplih napitaka. Glavno dešavanje je na trgu ispred Gradske kuće gde se sem štandova nalazi i klizalište i u dvorucu Šenbrun.

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje