Janis
Janis
Janis
Janis
Janis
Janis
Sarti

Janis

 

Janis max 10.05 20.05 01.06 13.06 24.06 04.07 14.07 24.07 03.08 13.08 23.08 02.09 12.09 22.09
broj 20.05 01.06 13.06 24.06 04.07 14.07 24.07 03.08 13.08 23.08 02.09 12.09 22.09 03.10
osoba 10 noći 12 noći 12 noći 11 noći / / / 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 11 noći
1/2 std 2 108*/208 148*/248 208*/368 298*/488 / / / 488*/838 488*/838 488*/838 438*/728 318*/518 228*/378 148*/258
1/3 std 3 98*/228 138*/268 188*/398 228*/538 / / / 378*/918 378*/918 378*/918 338*/798 258*/578 188*/408 138*/278
Cena sa "zvezdicom" * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Napomena za cene

Cene su za najam studija/apartmana, za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6, a mlađe od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5€ po danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.

Paket aranžmani

Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi. Uključuje smeštaj u izabranoj kući u određenom tipu smeštaja i autobuski prevoz. Cena paket aranžmana se odnosi na polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.

Za polazak iz Novog Sada doplata je 10€ po osobi, za polazak iz Pančeva doplata je 15€ po osobi, a za ostala mesta 20€ po osobi. Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30€ po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20€ po osobi.

Povoljni paket aranžmani tokom cele sezone

Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili apartmanu po izboru u trajanju od 9, 10, 11 ili 12 noći i autobuski prevoz. Na prethodnoj strani u tekstu i tabeli za autobuski prevoz navedena su sva mesta garantovanog polaska. Cena istaknuta u cenovniku se odnosi na polazak iz Beograda. Za polazak iz Novog Sada doplata je 10€ po osobi, za polazak iz Pančeva doplata je 15€ po osobi, a za ostala mesta 20€ po osobi. Za polazak iz Subotice, Bačke Topole i Sente u julu i avgustu doplata je 30€ po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20€ po osobi.

Turistička taksa

Program putovanja ne obuhvata turističku taksu u visini od 1.5€ po smeštajnoj jedinici/noćenju. Naplata iste se vrši na destinaciji.

Program putovanja obuhvata:

- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja

- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).

Program putovanja ne obuhvata:

- zdravstveno putno osiguranje

- turističku taksu, u iznosu od 1,5€ po danu po smeštajnoj jedinici;

Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.

- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj

- ostale nepomenute troškove

Sopstveni prevoz

Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u studije/apartmane.

Autobuski prevoz

Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa TV/VIDEO I klima uređajem. Tokom putovanja se prikazuju filmovi. Putovanje sa usputnim zadržavanjima (restoran, granice) traje oko 14 časova. Raspored sedenja se obrađuje računarski, a mesta zavise isključivo od datuma rezervacije. Prevoz u povratku, može ali ne mora biti organizovan istim autobusom in a istim sedištima kao što je to bio slučaj u dolasku. Po dolasku u letovalište, goste sačekuju predstavnici koji prevoze prtljag od autobusa do smeštajnih objekata, što je obaveza organizatora. Unošenje prtljaga u sobe nije obaveza organizatora. Torbe će biti obeležene na polasku, in a taj način će biti razvrstane za razvoženje po kućama. Autobus po dolasku u letovalište staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Garantovan polazak je obezbeđen iz Subotice, Novog Sada, Kikinde, Zrenjanina, Vršca, Pančeva, Sremske Mitrovice, Rume, Beograda, Kragujevca, Čačka, Kraljeva i Niša do svih letovališta na Sitoniji u kojima se nudi apartmanski smeštaj. Gosti koji borave u hotelskom smeštaju takođe mogu koristiti usluge autobuskog prevoza, s tim što je potrebno da dužinu boravka usklade sa smenama polaska autobusa za Sitoniju. Autobus će prići najbliže moguće hotelu, ukoliko se hotel nalazi uz ili u neposrednoj blizini glavnog puta.

Željeno sedište i dodatno sedište

Raspored sedenja je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 20€ po osobi. Sa detaljnim uslovima usluge željeno sedište se možete upoznati na našoj web stranici. Za sve one koji žele više komfora i prostora tokom putovanja autobusom uvodimo i novu uslugu dodatno sedište. Za putnike koji žele garantovano dodatno sedište ovu uslugu nudimo uz umanjenje 15€ u odnosu na redovne cene autobuskih karata koje se razlikuju od mesta odnosno gradova polaska. Ukoliko je putnik odlučio da koristi uslugu željeno sedište, pored doplate za dodatno sedište potrebno je da se i za to dodatno sedište doplati 20€ za uslugu željeno sedište.

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.

Dinamika plaćanja

1. UPLATA U CELOSTI prilikom rezervacije.

2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 40%. Sve rate se obračunavaju u eurima, a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.

- ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA

Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska, uz napomenu da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2024.

- preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz napomenu da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2024.

3. PLATNIM KARTICAMA

Nestandarno trajanje smena

Smene sa nestandardnim trajanjem - 15 ili 17 noćenja. Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. "sečenje smena" odnosno produženje boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene. Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 24.juna, zaključno sa najkasnijim završetkom letovanja 23. avgusta. U slučaju da na datum početka i završetka aranžmana nestandardnog trajanja, agencija ima autobuski prevoz, isti se doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Maksimalan broj osoba

Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u određenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista je obračunata za tačno određen broj osoba u određenom studiju/apartmanu.

Studiji za jednu osobu

U ponudi su od 10. maja do 08. juna i od 15. septembra do 03. oktobra. Doplata za studio koji koristi samo jedna osoba iznosi 50% ukupne cene redovnih paket aranžmana obeleženih sa jednom zvezdicom.

POSEBNE SKRAĆENICE I OPREMA

DM – terasa sa direktnim pogledom na more

BM – sa bočnim pogledom

UT – ulaz u studio je preko terase

NP – apartman je u nivou niskog prizemlja

ZT – zajednička terasa

NN – nov nameštaj

PT – prolazna terasa

IT – izdvojena terasa

BT – bez terase

BK – bez kuhinje

Najam studija ili apartmana

Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg dana smene boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena jednom u toku smene), ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posuđa. U toku boravka gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću, a u obavezi su na domaćinski odnos prema inventaru i opremi, kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na šta Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su većinom opremljene samo elemantarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane, sa time da je frižider uglavnom manji, zapremine 140l. Rešo je najćešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kao u većini delova Grčke voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica Organizator predlaže da korisnici usluga zatraže precizne informacije o istima, pre prijave za izabrani studio ili apartman.

Spratnost
Postoje određene kuće gde zbog toga što su izgrađene na kosom terenu ili iz drugog razloga spratnost ulaska u apartman i spratnost terase istog apartmana nisu isti. U ovakvim kućama prikazana spratnost će se odnositi na spratnost terase određene smeštajne jedinice.

Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman, kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, escajg, šerpa, tiganj, djezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene, za smene duže od 7 noći. Domaćini kuća na dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami menjaju kao što i sami održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani mogu imati odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U cenovnicima se pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi određenog studija ili apartmana koji se u određenom smislu razlikuje u odnosu na studije/apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz određene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiri nisu deo standardine opreme studija/ apartmana.

KLIMA UREĐAJ - U kućama gde je korišćenje klima uređaja uključeno u cenu, tj. nema doplate - gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uređaja prilikom otvaranja prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u kojima se korišćenje klima uređaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-10 eur/dan i razlikuje se od kuće do kuće.

TV - televizija sa lokalnim programima

SAT TV - televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa. Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspolaganju kombinaciju analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću birate zbog određenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj agenciji.

WIRELESS - kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Uslugu besplatnog bežičnog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta, nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka. Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge, savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turističkoj agencji kako bi Vam preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencija sa licencom OTP 66/2021 kategorija A

Ovaj cenovnik važi od 01.04.2024. do objave sledećeg zvaničnog cenovnika.

Agent prodaje Travel4You

Nalazi se u starom delu Sartija na 70m od mora, na samo 20m od glavnog trga. Izuzetno blizu, a opet dovoljno daleko u potpuno mirnoj ulici. U ponudi su studiji za 2-3 osobe koji se nalaze u visokom prizemlju. Svi imaju SAT TV, signal za besplatan WiFi, kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.