Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Peruđa Festival čokolade
Evropski gradovi

Peruđa Festival čokolade

U PRIPREMI

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 17h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Ferare sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan FERARA - KJANĆANO TERME
U slikoviti grad Ferara dolazimo u pre podnevnim satima. Grad okružen renesansnim zidinama iz 16. veka u okviru kojih je smeštena zaostavština porodice d’Este. Castello Estense - simbol Ferare u njegovoj blizini smestena je Gradska većnica, katedrala... Nakon razgledanja slobodno vreme. Put nastavljamo vožnjom prema Toskani. Dolazak u Kjanćano terme, mesto u južnoj Toskani poznato po termalnim izvorima. Smeštamo se u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan PERUĐA FESTIVAL ČOKOLADE I TRASIMENSKO JEZERO
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u Umbriju koji započinje posetom Peruđi. Krećemo u razgledanje od katerdrale San Lorenco, crkva Svetog Petra, slavoluk... Slobodno vreme iskoristite tako što možete uživati u najvećem evropskom festivalu čokolade “Eurochocolate”. U istorijskom jezgru Peruđe možete da uživate u ogromnoj ponudi čokolada iz celog sveta i prošetate velikim marketom čokolade, kupite čokoladne đakonije, probate luksuzne čokolade neobičnih ukusa, popijete neku od odličnih vrućih čokolada i da kupite slavne čokoladice Bacci - čokoladni poljupci. U dogovoreno vreme krećemo ka obali Trasimenskog jezera i gradiću Pasinjano. Jezero je četvrto po veličini u Italiji i poznato po bitci između Hanibala i rimske vojske. Povratak u Kjanćano. Noćenje.

4. dan KJANĆANO TERME - BOLONJA - BEOGRAD
Doručak. Napuštamo hotel i krećemo za Bolonju, univerzitetski grad koji svojim posetiocima pruža pravo uživanje u kolonadama i zasvođenim ulicama, starim kućama od cigle sa drvenim krovovima, šarenim prozorima. Razgledanje počinjemo od glavne ulice sa brojinim kolonadama, Trg Mađore, Neptunova fontana, Crkva Sv. Petronija, najpoznatiji tornjevi Asineli i Garisendi, kojima su nekada uticajne gradske porodice želele da pokažu svoju prevlast. Nakon obilaska slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazimo prema Srbiji. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u jutarnjim satima.
Kraj usluga.

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom turističke klase na relaciji Beograd-Ferara-Kjanćano terme-Bolonja-Beograd
Smeštaj u Kjanćanu hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni)
Obilaske prema programu u pratnji vodiča
Troškove organizacije i realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Obaveznu boravišnu taksu u Kjanćano termama - plaća se na recepciji 1€ po osobi/noći
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Doplatu za jednokrevetnu sobu - na upit
Individualne troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Peruđa festival čokolade 25€ sa povratnom kartom za mini metro.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:
Putnici koji poseduju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija.
Naknadne izmene nisu moguće.
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022 kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000054086
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Putovanje u samo srce Italije odiše brežuljkastim krajolicima na kojima se nalaze slikoviti italijanski gradovi koje čemo obići na ovom fantastičnom putovanju.
Na putu prema središnjoj Italiji očekuje nas razlged Ferare i Bolonje, oba grada iz regije Emilia Romanja. Smeštaj u Kjanćano termama u regiji Toskana. Odlazak e u Peruđu u regiji Umbrija.
Ferara poznata po renesansnim zidinama iz 16. veka sa simbolom Castello Estanse ali i po Lukreciji Bordžija koja je u njemu živela.
Peruđa je savršen spoj starog i savremenog. Bogata istorija počinje od Etruraca do nezaobilaznih Rimljana ali i burnih srednjovekovnih vremena.
Lepote Italije nikada dosta pa obilazimo Trasimesnsko jezero gde se odvojala bitka između Hanibala i rimske vojske. Na našem proputovanju obićićemo i Bolonju, najstariji univerzitetski grad u Evropi.
Uživajte u prirodi, saznajte o istoriji kroz interesantne priče i obogatite se još jednim putovanjem.

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje