Severna Italija- Venecija
Severna Italija- Venecija
Severna Italija- Venecija
Severna Italija- Venecija
Severna Italija- Venecija
Severna Italija- Venecija
Evropski gradovi

Severna Italija- Venecija

Od 99€

 PUTOVANJE SEVERNA ITALIJA 2022

Poseta Trstu i fakultativni izlet Venecija i Verona. Paket aranžman 5 dana autobusom + hotelski smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom

termin putovanja

cena aranžmana

specijalna ponuda

 

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
Smeštaj u Lido di Jesolo-u hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni)
Obilaske prema programu u pratnji vodiča
Troškove organizacije i realizacije programa


ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit
Dodatno sedište u autobusu - na upit
Individualne troškove


FAKULTATIVNI IZLETI:
Vožnja brodom na relaciji Punto Sabioni-Venecija-Punto Sabioni 20€ / 15€ (deca do 12 godina)
Verona 25€ / 20€ (deca do 12 godina) 

1.dan – BEOGRAD

Polazak autobusa oko 18h. Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Trsta sa usputnim zaustavljanjima radi odmora.

2. dan - TRST - PALMANOVA - LIDO DI JESOLO
Dolazimo u Trst u prepodnevnim satima, i krećemo u zajedničko razgledanje grada pešice: Grand kanal, kuća Gopčevića, Ponte Roso, crkva Sv. Spiridona, Rimski Amfiteatar, znamenitosti na trgu Ujedinjene Italije, gradska kuća, palate Piteri, Vanoli, Loyd, fontana Macoleni, spomenik Karla VI, palate Strati, Modelo... Slobodno vreme za pravi italijanski espreso. U dogovoreno vreme polazimo za Palmanova outlet (odeća, obuća, dečija garderoba, igračke, stvari za domaćinstvo...). Slobodno vreme za kupovinu. U dogovoreno vreme polazimo za Lido di Jesolo. Smeštamo u hotel. Predlažemo šetnju prelepim Lido di Jesolom. Noćenje.

3. dan - VERONA
Doručak. Fakultativni odlazak na jednodnevni izlet u Veronu. Po dolasku razgledamo grad; Arena koja je najbolje očuvana, a gde se danas održavaju koncerti i razne pozorišne i operske predstave. Listonom se krećemo prema Trgu Erbe i Trgu Sinjorija. Razgled završavamo kod Julijine kuće gde se nalazi najpoznatiji balkon na koji se možete popeti i zamišljati kako je Romeo šaputao svojoj dragoj najlepše reči... Tu je i spomenik Juliji sa kojom se turisti rado fotografišu, a zid nasuprot njega ispunjen je rukom pisanim ljubavnim porukama. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u lepotama grada. U poslepodnevnim satima povratak za Lido di Jesolo. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan - VENECIJA
Doručak. Odjavljujemo se iz hotela i krećemo prema luci Punto Sabioni. Vozimo se brodićem do venecijanskog pristaništa, iskrcavamo se i krećemo u obilazak Venecije. Zaustavljamo se kod spomenika Vitoria Emanuela koji je ujedinjenjem Italije Veneciju spasio od vazalstva Habzburške monarhije. Dolazimo do tamnice i slušamo priču o mračnom vremenu Venecije, sa Duždevom palatom je spaja most uzdaha. Ispričaćemo vam zašto Venecijanci ne prolaze izmedju stobova ili vrata Venecije, tu je i biblioteka Marciana, crkva Svetog Marka ukrašena zlatom, mozacicima i različitim mermerom koji su dovlačili iz Carigrada. Prekoputa je toranj Kampanile gde se mozete popeti i uživati u prelepoj panorami Venecije. Dolazimo do trga Svetog Marka gde su prokurati ili sudnice, ali i gde su kafei Florian i Quadri ili dnevni boravak sveta. Prolazimo ispod sat kule i ulazimo u mali lavirint uskih ulica sve do mosta Rialto koji spaja dve obale kanala Grande, glavne ulice Venecije. Na kraju predlažemo vožnju gondolom. Da li je skupo? Jeste, 80€ za pola sata, ali ako uzmete u obzir da moze stati šest osoba u gondolu potražite saputnike sa kojima ćete podeliti trošak. Mi znamo koja su mesta dobra, a i povoljna pa ostatak slobodnog vremena možete uživati u ispijanju espresa ili špric aperola. U poslepodnevnim satima povratak brodićem u luku Punta Sabioni i polazak ka Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju.

5. dan - BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.
Kraj programa


ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
Smeštaj u Lido di Jesolo-u hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni)
Obilaske prema programu u pratnji vodiča
Troškove organizacije i realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit
Dodatno sedište - na upit
Individualne troškove

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.


OPŠTE NAPOMENE:
Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija.
Naknadne izmene nisu moguće.
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.03.2022. kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545 od 04.03.2022.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska
Program br. 4 od 14.03.2022

Iskoristite priliku za sjajno putovanje i posetite Trst, Veneciju i Veronu. Svaki od ovih gradova na sebi svojstven način oduzima dah. Trst predstavlja jednu bogatu razglednicu zbog arhitekture, kulture i prirodnih lepota. Možda je Verona pravi grad ljubavi, potpišite se na zidu ljubavi kod Julijiine kuće... U Veneciji upoznajte čudnu imaginaciju duplog grada - jedna je Venecija na površini, a druga se ogleda u vodama kanala talasajući slike o prošlosti…

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje